اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

راهپیمایی هزاران تن در اسرائیل در «روز اختلال» علیه اصلاحات، جاده-ها و ترن-ها را مسدود کرد

روز چهارشنبه، پیرو فراخوان «روز ملی اختلال» علیه طرح اصلاح قضایی دولت، معترضان جاده-ها را مسدود کردند، حرکت ترن-ها را مختل کردند و در شهرهای سراسر کشور رژه رفتند.

بچه-ها به همراه پدرومادرها یا مراقبین‌شان، با پرچم اسرائیل در تظاهرات علیه اصلاحات جنجال-برانگیز نظام قضایی دولت در راهپیمایی اعتراضی ۱ مارس ۲۰۲۳ شرکت کردند. (Jack GUEZ / AFP)
بچه-ها به همراه پدرومادرها یا مراقبین‌شان، با پرچم اسرائیل در تظاهرات علیه اصلاحات جنجال-برانگیز نظام قضایی دولت در راهپیمایی اعتراضی ۱ مارس ۲۰۲۳ شرکت کردند. (Jack GUEZ / AFP)

۲۲ تن دستگیر شدند؛ حین تلاش پلیس به تخلیهٔ تقاطع از تظاهرات-کنندگان درگیری-های جزئی بوجود آمد؛ ترن-ها به علت راهپیمایی در ایستگاه تل آویو توقف نکردند، نیروهای ذخیره بزرگراه تل آویو-اورشلیم را به مدت کوتاهی مسدود کردند.

تصاویر


تظاهرات-کنندگان حامی حقوق زنان با لباس شخصیت-های سریال تلویزیونی «ندیمه» حین سفر برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه قصد دولت جدید بنیامین نتانیاهو به اصلاح نظام قضایی در یکی از ایستگاه-های راه-آهن اورشلیم، ۱ مارس ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


تظاهرات-کنندگان پلاکارد به-دست در تظاهرات علیه لایحهٔ جنجالی اصلاحات قضایی در تل آویو، ۱ مارس ۲۰۲۳.
(JACK GUEZ / AFP)


نیروهای ذخیره در ۱ مارس ۲۰۲۳ در اعتراض به طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاحات قضایی جادهٔ شماره ۱ را مسدود کردند. (Courtesy/Brothers in Arms)


مردم اسرائيل در تظاهرات ۱ مارس ۲۰۲۳ علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت برای اصلاحات نظام قضایی.
(Tomer Neuberg/Flash90)


پدرومادرها بهمراه بچه-هاشان در ۱ مارس ۲۰۲۳ بزرگراه نامیر تل آویو را در اعتراض به اصلاحات قضایی مسدود کردند. (Times of Israel)


مردم اسرائیل در تظاهرات اعتراضی علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ نظام قضایی، ۱ مارس ۲۰۲۳، جنوب تل آویو.
(Erik Marmor/Flash90)


تظاهرات سربازان و افسران ذخیرهٔ نیروهای دفاعی علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی در رمات آویو، ۱ مارس ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)


پدرومادرها بهمراه کودکان-شان روز ۱ مارس ۲۰۲۳ بزرگراه نامیر تل آویو را در تظاهرات علیه اصلاح نظام قضایی مسدود کردند. (Times of Israel)

روز چهارشنبه، پیرو فراخوان «روز ملی اختلال» علیه طرح اصلاح قضایی دولت، معترضان جاده-ها را مسدود کردند، حرکت ترن-ها را مختل کردند و در شهرهای سراسر کشور رژه رفتند.

۲۲ تن در تظاهرات گوناگون ناحیهٔ مرکزی کشور توسط پلیس دستگیر شدند.

تظاهرات با مسدود شدن جادهٔ شماره ۱، نزدیک خط اتصالی «شعر حگی» میان اورشلیم و تل آویو آغاز شد. پلیس اندکی بعد از راه رسید و معترضان را متفرق کرد و راه را به روی تردد ترافیک گشود.

معترضان در ایستگاه-های ترن تل آویو از ورود و خروج مسافران به ترن ممانعت کردند. سازمان خط آهن اسرائیل در بیانیه-ای گفت به علت تظاهرات، ترن-ها در ایستگاه-های ها-شالوم، یا دانشگاه توقف نخواهند داشت.

یکی از معترضان در ایستگاه ترن حاحاگنای تل آویو به خبرنگار روزنامهٔ معاریف گفت معترضان می-کوشند از بروز خشونت جلوگیری کنند.

او گفت «ما با این کودتا و دیکتاتوری مخالف-ایم. اسرائیل به دیکتاتوری بدل نخواهد شد.» «امروز، سراسر کشور مسدود است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/roads-trains-blocked-as-thousands-march-in-day-of-disruption-against-overhaul/

اطلاعات بیشتر در مورد