رئیس پیشین موساد گفت، مسیر هسته ای ایران را نمی توان مسدود کرد، اما می توان ممانعت ایجاد کرد
جستجو

رئیس پیشین موساد گفت، مسیر هسته ای ایران را نمی توان مسدود کرد، اما می توان ممانعت ایجاد کرد

«شبتای شاویت»، از کارشناسان امور ایران که از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ ریاست موساد را به عهده داشته، تخمین ها و توصیه هایی برای تضمین امنیت و تداوم موجودیت اسرائیل ارائه می دهد که گاه شوک آور است.

«شبتای شاویت»، از کارشناسان امور ایران که از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ ریاست موساد را به عهده داشته، تخمین ها و توصیه هایی برای تضمین امنیت و تداوم موجودیت اسرائیل ارائه می دهد که گاه شوک آور است.

رؤسای موساد حاضر به مصاحبه نمی شوند. بویژه زمانی که هنوز در مقام خود بخدمت مشغول اند، و گاه حتی بعد از بازنشستگی نیز به سختی با مصاحبه موافقت می کنند. شابتای شاویت، هفتمین از ۱۲ تنی که تا کنون ریاست موساد را بعهده داشته اند، و کسی که خدمتش از ۱۹۸۹ شامل دورهٔ نخست وزیر ایتسخاک شامیر، تا دور دوم صدارت ایتسخاک رابین، و تا اندکی پس از ترور شمعون پرس ادامه یافت، یکی از آنها است. شاویت، علاوه بر سکوت رسانه ای، حتی تا ۱۹۹۶ که کناره گیری کرد، به شکل علنی به عنوان رئیس موساد معرفی نشد.

چند سال پس از آن من موفق شدم با شاویت گفتگوی کوتاهی در باره یکی از علاقمندی های شدید آن زمان خودم گفتگو کنم: این پرسش که چه کسی بمب گذاری ۱۹۸۹ پرواز ۱۰۳ پان آمریکن بر فراز آسمان لاکربی، اسکاتلند، که جان ۲۷۰ نفر طی آن از دست رفت را هماهنگی کرد. او که دیگر حالا در مقام مدیریت «بنیاد سلامت مکابی» بکار مشغول بود، مودبانه و موجز، سوال من را بی جواب گذاشت و در پاسخ، به سادگی پرسید، «کار لیبی نبود؟». انگار بدترین اقدام تروریستی تاریخ بریتانیا که چند ماهی پیش از ریاست او به موساد صورت گرفت، توجه او را چندان به خود جلب نکرده بوده است.

اما اکنون، شاویت کتابی هم منتشر کرده است. این کتاب که به عبری در ۲۰۱۸ با عنوان «ریاست موساد» منتشر شد، در ماه سپتامبر به انگلیسی نیز منتشر خواهد شد، و بالاخره می توان محجوب ترین ریاست امنیتی پیشین اسرائیل را به گفتگوهای طولانی تری کشاند.


تصویر: تصویر شابتای شاویت ورای مرزهای اسرائیل در اواخر ۱۹۶۰. (Courtesy)

با این حال، نه در این کتاب و نه در ملاقات حضوری، شاویت شیوه هایی که یک عمر داشته است را کنار نمی گذارد. کتاب «رئیس موساد» بارها و بارها از بررسی های امنیتی گذشته تا اطمینان حاصل شود حاوی هیچ اطلاعات حساسی نیست. اما شاویت ۸۰ ساله که در میان دیگر نقش های زندگی حرفه ای خود، دو سال و نیم هم در ایران زندگی کرده است، خاطرات عملیاتی خود را برشته تحریر نکشیده است. با اجتناب از هر روایتی افشاگرانه از زیروبم های جاسوسی که می توانست بگوید، ترجیح داده است عمدتا از فرضیه و تحلیل بنویسد، چنانکه سوتیتر کتاب هم می گوید، «در جستجوی اسرائیل امن و امان».

تصویر: ردیف بالا: رؤسای پیشین موساد، از چپ به راست، دانی یاتوم، تامیر پاردو، زیوی زامیر، شابتای شاویت، ناهوم آدمونی، عفرین هالیوی. ردیف زیرین:۷ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، پرزیدنت رئوبن ریولین رئیس جمهور، در شمع افروزی مراسم حانوکا، اقامتگاه ریاست جمهوری، اورشلیم، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴. (Haim Zach / GPO)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله