اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

رئیس پلیس اسرائيل در پیشبرد همکاریهای امنیتی برای اولین بار از امارات بازدید کرد

بنا به بیانیه ادارهٔ پلیس اسرائيل، «کوبی شباتی» کمیسر پلیس روز یکشنبه در اولین سفر رسمی خود به امارات متحد عربی رفت. این سفر به منظور ارتقای برنامهٔ همکاری میان دو کشور انجام می شود.

تصویر: از کمیسر پلیس «کوبی شباتی» در امارات مورد استقبال قرار گرفت؛ ۶ فوریه ۲۰۲۲. 
(Police Spokesperson's Unit)
تصویر: از کمیسر پلیس «کوبی شباتی» در امارات مورد استقبال قرار گرفت؛ ۶ فوریه ۲۰۲۲. (Police Spokesperson's Unit)

یک مقام پلیس اسرائیل به مقامی دائمی در کشور حاشیهٔ خلیج فارس منصوب خواهد شد.

بنا به بیانیه ادارهٔ پلیس اسرائيل، «کوبی شباتی» کمیسر پلیس روز یکشنبه در اولین سفر رسمی خود به امارات متحد عربی رفت. این سفر به منظور ارتقای برنامهٔ همکاری میان دو کشور انجام می شود.

سفر شباتی شامل ملاقات کارشناسی میان رئیس پلیس اسرائيل و مقامات ارشد وزارت کشور امارات و نیز رؤسای پلیس ابوظبی و دوبی خواهد بود.

هدف از این ملاقات که با هماهنگی واحد امور خارجی پلیس اسرائيل انجام می شود، استقرار روابط نزدیک تخصصی با پلیس امارات، گشودن خطوط روابط عمومی، و سازماندهی همکاری در رده های بالاتر نیروهای پلیس اسرائیل و امارات است.

در بیانیه پلیس گفته شد یک مقام پلیس اسرائيل در راستای تقویت روابط و همکاریهای امنیتی میان دو کشور، در امارات به مقامی داسمی منصوب خواهد شد و در سفارت اسرائيل در ابوظبی مشغول به خدمت خواهد شد.

این مقام پس از انتصاب مسؤول هماهنگی تمامی فعالیت های پلیس در امارات، آفریقا، و خاورمیانه خواهد بود.

گزارش حاکی است که در نمونهٔ دیگری از هماهنگی های امنیتی میان اسرائيل و امارات، از هنگامیکه معلوم شد در سفر تاریخی نخست وزیر اسرائيل به ابوظبی در ماه گذشته، ظاهرا شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به امارات موشک پرتاب کرده اند، تصمیم اسرائیل بر آن شده که فروش سامانه های دفاع موشکی به امارات متحد عربی را محقق سازد.


تصویر: گنبد آهنین حین انجام عملیات، ۱۳ مه ۲۰۲۱. (Avichai Socher/IDF)

در حال حاضر ابوظبی از سامانهٔ موشک دفاعی ساخت کرهٔ جنوبی استفاده می کند.

در هر حال، اختلاف نظرهایی میان شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل و مقامات امارات متحد عربی بر سر تنظیمات امنیتی در فرودگاه شهر مرکزی کشور حاشیهٔ خلیج ممکن است بزودی باعث شود پرواز خطوط هوایی اسرائيل به دوبی متوقف شود.

یک منبع وزارت خارجه گفت اختلاف نظرها صرفا «فنی» است و در روزهای آتی رفع و رجوع خواهد شد.

در وبسایت خبری والا و روزنامهٔ هآرتص، و چند خروجی خبر دیگر به نقل از مقامات رسمی اسرائیل گفته شد دفتر نخست وزیر، وزارت خارجه، وزارت راه و ترابری، و شاباک اکنون برای حل موضوع در حال مذاکره با دولت امارات هستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-police-chief-holds-first-visit-to-uae-to-advance-security-cooperation/

اطلاعات بیشتر در مورد