اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

رئیس پارلمان فدرال آلمان برای شرکت در روز یادبود هولوکاست به اسرائیل آمد

رئیس پارلمان فدرال آلمان روز چهارشنبه برای شرکت در شماری مراسم روز ملی یادبود هولوکاست به اسرائیل وارد شد.

تصویر: بابل باس، رئیس پارلمان فدرال آلمان (مجلس سفلی) در مقابل آتش جاودان در تالار یادبود حین بازدید از موزهٔ یاد واشم هولوکاست اورشلیم، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲. (Menahem KAHANA / AFP)
تصویر: بابل باس، رئیس پارلمان فدرال آلمان (مجلس سفلی) در مقابل آتش جاودان در تالار یادبود حین بازدید از موزهٔ یاد واشم هولوکاست اورشلیم، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲. (Menahem KAHANA / AFP)

«باربل باس» از کنست و یاد واشم دیدن کرد، گفت مسؤولیت آلمان در راستای آنچه از هولوکاست آموخته تا به امروز ادامه دارد؛ او میهمان ویژهٔ مراسم رسمی خواهد بود.

رئیس پارلمان فدرال آلمان روز چهارشنبه برای شرکت در شماری مراسم روز ملی یادبود هولوکاست به اسرائیل وارد شد.

از «باربل باس»، رئیس پارلمان فدرال آلمان در کنست اسرائيل با تشریفات رسمی استقبال شد. او در این مراسم گفت «آنچه از هولوکاست آموختیم ما را ملزم می دارد برای یهودی ستیزی جایی باقی نگذاریم. مسؤولیت آلمان به سر نرسیده است. ما دوشادوش اسرائیل می ایستیم.»

او افزود «در مقابل رنج غیرقابل تصور قربانیان جنایت آلمان ها علیه بشریت فروتنانه سر خم می کنم.»

«میکی لیوی» رئیس کنست مشارکت باس در مراسم یادبود هولوکاست کنست اسرائیل که از غروب چهارشنبه آغاز شد را «نشانه ای چشمگیر و مهم از ارتباط ویژه میان دو کشور، مسؤولیتی تاریخی که آلمان در مقابل ارتکاب جنایات جنگی به عهده گرفت، و تعهد آلمان به امنیت اسرائیل است.»

روز چهارشنبه، پیش از این مراسم، باس بهمراه لیوی از موزهٔ یاد واشم هولوکاست اورشلیم دیدن کرده بود.

پس از این مراسم نیز رئیس پارلمان فدرال آلمان با «مئر لو» خاخام ارشد پیشین اسرائیل دیدار خواهد کرد و او سرگذشت نجات خود از هولوکاست را روایت خواهد کرد. در این مراسم دهها تن از جوانان اسرائیلی از طریق زوم شرکت خواهند داشت.


تصویر: باربل باس، رئیس پارلمان فدرال آلمان (مجلس سفلی)، وسط، حین سخنرانی در کنار میکی لیوی، رئیس کنست اسرائيل، راست، «دانی دایان» ‌رئیس یاد واشم، مرکز جهانی یادبود هولوکاست، چپ، در بازدید از یاد واشم هولوکاست در اورشلیم، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲. (Menahem KAHANA / AFP)

باس سپس در چند مراسم رسمی یادبود هولوکاست که غروب چهارشنبه و صبح پنجشنبه برگزار می شوند، شرکت خواهد کرد.

پیش از مراسم پنجشنبه نیز باس در مقابل کنست شمعی به یاد «ایرما ناتان»، ساکن یهودی «دیوزبورگ» که در هولوکاست کشته شد، خواهد افروخت. باس خود از اهالی دیوزبورگ در غرب آلمان است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bundestag-president-in-israel-to-mark-holocaust-remembrance-day/

اطلاعات بیشتر در مورد