رئیس پارلمان عربی، رژیم ایران را تهدید منطقه خواند
جستجو

رئیس پارلمان عربی، رژیم ایران را تهدید منطقه خواند

رئیس پارلمان عربی با اشاره به دخالت های رژیم ایران در منطقه اظهار داشت که ایران تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود و باید دخالت‌های خود در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.

منطقه
منطقه

رئیس پارلمان عربی با اشاره به دخالت های رژیم ایران در منطقه اظهار داشت که ایران تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود و باید دخالت‌های خود در امور داخلی کشورهای منطقه را متوقف کند.

به گزارش ایسنا به نقل از الوصال، مشعل السلمی، رئیس پارلمان عربی در دیدار با سفیران کشورهای عربی در بحرین تاکید نمود که ایران تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود و نقش سازنده‌ای در ایجاد گروهک‌های تروریستی در کشورهای عربی و دادن اسلحه به آن‌ها دارند.

وی هم‌چنین افزود: ایران با هدف از هم پاشیدن جوامع عربی و تضعیف حکومت‌های عربی در منطقه تفرقه‌افکنی می‌کند.

السلمی در ادامه انتقادات علیه رژیم ایران و دخالت های تهران در امور داخلی کشورهای جهان اسلام گفت: حقیقتی وجود دارد که باید ایران آن‌را بفهمد، آن حقیقت این است که ایران نمی‌تواند جهان عرب را از بین ببرد، همان‌گونه که کشورهای عربی تلاش نمی‌کنند تا ایران را از بین ببرند.

طی ماههای اخیر، قریب به اتفاق کشورهای عرب منطقه و جهان اسلام، نسبت به تداوم دخالت های رژیم ایران در امور داخلی خود هشدار داده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله