اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۰

جستجو

رئیس موساد عهد کرد اگر به اسرائیلی-ها و یهودیان در حملهٔ تروریستی آسیبی رسد، «بالاترین رده»ی ایران را هدف گیرد

تصویر: دیوید بارنئا رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، حین سخنرانی در کنفرانسی در دانشگاه رایشمن، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)
تصویر: دیوید بارنئا رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، حین سخنرانی در کنفرانسی در دانشگاه رایشمن، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳. (Avshalom Sassoni/Flash90)

دیوید بارنئا گفت ایران عملیات تروریستی خود را در سراسر جهان شدت بخشیده؛ در سال جاری ۲۷ توطئهٔ تروریستی خنثی شد؛ اسرائیل ضربهٔ تلافی را «در قلب تهران» خواهد زد؛ احتمال دارد روسیه به ایران تسلیحاتی بفرستد که «موجودیت ما را به خطر اندازد».

دیوید بارنئا رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، روز یکشنبه به رهبران ایران هشدار داد اگر در این علمیات تروریستی که به گفتهٔ او، تروریسم سازمان-یافتهٔ دولتی ایران در سراسر جهان است و هم-اکنون در جریان است، و به طرز چشمگیری ارتقا یافته، به اسرائیلی-ها یا یهودیان آسیبی برسد، بهای آن را مستقیماً خواهند پرداخت.

او گفت کارزار تروریستی یاد-شده «مطابقبا امریهٔ سیاسی رهبر» – که ارجاع آشکار به آیت الله علی خامنه-ای ولی فقیه ایران است- پیش می-رود، و در پاسخ حلقهٔ رهبری ایران را تهدید کرد.

بارنئا گفت «ایران شانس آورده که تلاش-های تروریستی-اش خنثی شده-اند.» «چرا می-گوییم شانس آورده؟ چون تاکنون ما فقط به عاملان و کسانی که ایشان را اعزام کرده-اند کار داشته-ایم»، و هشدار داد که اما اگر اسرائیلی-ها یا یهودیان آسیبی دیده بودند، واکنش اسرائیل به «بالاترین رده[ی رهبری]» رسیده بود.

رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، در سخنرانی بسیط خود که با تمرکز بر خطراتی که از رژیم ایران ناشی می-شود و ارادهٔ قاطع اسرائیل به خنثی نمودن این خطرات ایراد شد، گفت اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفتهٔ روسیه به ایران که ممکن است موجودیت اسرائیل را به خطر اندازد، نگران است.

بارنئا در سخنانی که در کنفرانس «انستیتوی سیاست مبارزه با تروریسم» (ICT)، دردانشگاه رایشمن هرتصلیه ایراد شد، افشا نمود که سال گذشته موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ إسرائيل و متحدانش در بدنهٔ بین المللی ضد-اطلاعات، ۲۷ حملهٔ ایران در سراسر جهان علیه یهودیان و اسرائیلی-ها را خنثی کردند. او همچنین اعلام کرد که اگر به اسرائیلی-ها یا یهودیان آسیبی رسیده بود، اسرائيل بهای «دیگرگونه-ای» از ایران اخذ می-کرد، از جمله، «تصمیم-گیرندگان» این حمله-ها را هدف می-گرفت و به تلافی ضربه را «در قلب تهران» می-زد.

او با اشاره به اینکه اقدامات ناموفق یاد-شده «در سراسر جهان، اروپا، آفریقا، خاور دور، و آمریکای جنوبی» رخ داد، گفت «جوخه-هایی که دستگیر شدند، تسلیحاتی که از ایشان ضبط شد، همه هدف-های مشخص و معین داشتند.»

بارنئا در ادامه گفت «همهٔ این اقدامات تحت امریه و رهنمود ایران است. شاهد افزایش چشمگیر اقدام به قصد آسیب به اسرائیلی-ها و یهودیان در سراسر جهان هستیم، و حتی در همین لحظه داریم ایران و جوخه-های مزدور را دنبال می-کنیم تا مانع آنها از کشتن یهودیان و اسرائیلی-ها در اطراف دنیا بشویم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/mossad-chief-warns-russia-could-send-iran-arms-that-will-endanger-our-existence/

اطلاعات بیشتر در مورد