رئیس صنایع هوایی اسرائيل: فناوری دفاعی اسرائيل مسلما می بایست موجب نگرانی ایران باشد
جستجو
اختصاصی

رئیس صنایع هوایی اسرائيل: فناوری دفاعی اسرائيل مسلما می بایست موجب نگرانی ایران باشد

یکی از مهندسین ارشد صنایع هوایی اسرائيل گفت ایران باید هم نگران ظرفیت های دفاعی اسرائيل باشد.

مهندس ارشد کمپانی صنایع نظامی گفت با وجود تهدید احتمالی هسته ای، نتانیاهو آسوده بخوابد.

یکی از مهندسین ارشد صنایع هوایی اسرائيل، کمپانی دولتی تولید هواپیمای نظامی و بخش خصوصی و محصولات مربوط این زمینه روز شنبه گفت ایران باید هم نگران ظرفیت های دفاعی اسرائيل باشد.

اینبال کریس، که در یکی از مراسم فرهگی در شهر جنوبی بئرشبا سخن می گفت، اظهار داشت «پیشرفته ترین تجهیزات محافظتی ممکن برای این گونه تهدیدها را ما تولید می کنیم».

وی گفت «البته که می بایست ایرانی ها از ظرفیت های دفاعی اسرائيل نگران باشند. در این گونه از فناوری، ما پیشتازیم».

کریس اضافه کرد «تلاش ما در تولید این سامانه های دفاعی برای ضمانت امنیت خود ماست. سعی ما همیشه این بوده که در پیشتاز تولید تازه ترین فناوری ها باشیم».

مجری برنامه از وی سوال کرد که در نظرش در مورد نگرانی های نتانیاهو که در مورد خطر ایران مسلح به تسلیحات هسته ای پیوسته ابراز می کند چیست. کریس با خونسردی گفت رهبر اسرائيل می تواند آسوده بخوابد.
وی گفت «نتانیاهو تا «یک» بشمارد هر شب، و به خواب رود».

کریس در صنایع هوایی اسرائيل، معاون مدیرکل در سامانه موشکی و هوایی کمپانی است، و مدیریت تولید موشک های پیکان ۳، آخرین تولیدات سیستم موشک ضد-بالستیک را به عهده دارد.

این سیستم پیشرفته، که اسرائيل از ۲۰۰۸ تاکنون به همراه ایالات متحده در کار تولید آن بوده است، یکی از قطعات اصل یک سیستم دفاعی چند لایه است که اسرائيل برای محافظت از خود در برابر طیفی از تهدیدات موشکی راکت های نزدیک برد که از نوار غزه و لبنان شلیک می شوند تا موشک های دور برد که احتمال دارد از ایران پرتاب شود، طراحی کرده است.

پیکان ۳ به شکلی طراحی شده است که به موشک های فراقاره ای بالستیک خارج از جو شلیک کند، و این تسلیحات و کلاهک های هسته ای، بیولوژیکی، و یا شیمیایی را نزدیک به پایگاه شان، خنثی کند.

در ماه دسامبر، اولین آزمون پرتاب پیکان ۳ که از سوی وزارت دفاع «نقطه عطفی عظیم» در فناوری موشکی دفاعی اسرائيل نام گرفت در اسرائيل اجرا شد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله