اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

رئیس شاباک، (سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل) در رابطه با درگیریهای اورشلیم گفت اعتراضات خشونت-آمیز ممکن است به «جاهای خطرناک» بکشد

تصویر: پلیس اسرائیل یک معترض که در ۲ آوریل ۲۰۲۴  در خیابان آزا، نزدیک اقامتگاه خصوصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، زیر یکی از خودروهای آنها را گرفته بود و رها نمی-کرد را از محل خارج می-کند. (@barakdor/Israeli Pro-Democracy Protest Movement)
تصویر: پلیس اسرائیل یک معترض که در ۲ آوریل ۲۰۲۴ در خیابان آزا، نزدیک اقامتگاه خصوصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، زیر یکی از خودروهای آنها را گرفته بود و رها نمی-کرد را از محل خارج می-کند. (@barakdor/Israeli Pro-Democracy Protest Movement)

در حالیکه شورش در تظاهرات حتی از سوی برخی مخالفان دولت با واکنش سرد روبرو شد، وزرای جناح راست بخاطر ضعف تدابیر امنیتی اطراف نتانیاهو به «رانن بار» تاختند.

روز چهارشنبه، در پی تظاهرات ضد-دولتی شب پیش در اورشلیم، هنگامیکه گروه بزرگی از مردم کوشیدند به اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هجوم ببرند، رانن بار، رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، هشداری خطاب به معترضان صادر کرد.

بار گفت «گفتمان خشن آنلاین و برخی صحنه-ها که امشب در اورشلیم شاهد بودیم، از اعتراضات قابل قبول فرا می-رود، به توانایی حفظ نظم عمومی آسیب می-زند، و ممکن است به درگیری خشونت-آمیز با نیروی انتظامی منجر شود، در انجام وظیفهٔ ایشان اختلال ایجاد کند و حتی به افراد تحت محافظت آسیب برساند.»

بار افزود، «مرز روشنی میان اعتراضات مشروع و قانونی و اعتراضات خشونت-آمیز و غیرقانونی موجود است. این روندی نگران-کننده است که ممکن است به جاهایی که خطرناکی که ما نمی-باید برویم، بکشد.»

تظاهرات سه-شنبه شب که از کنست آغاز شد و به نزدیکی اقامتگاه نتانیاهو در محلهٔ اعیانی رحاویای اورشلیم رسید، هنگامیکه تظاهرات-کنندگان به خانهٔ نخست وزیر نزدیک شدند، به وضعیتی رسید که پلیس آن را «شورش افسارگسیخته» نامید. افسران و تظاهرات-کنندگان که در طول شب زخمی شده بودند، از جمله یک افسر که یکی از معترضان مشعلی روشنی را به سویش پرتاب کرده بود، مداوا شدند.

پلیس اورشلیم نیز چهارشنبه-شب بیانیه-ای صادر کرده و گفت در طول تظاهرات، نخست وزیر و خانواده-اش مطلقا در خطر نبوده-اند.

اخبار کانال ۱۲ در گزارش خود گفت نتانیاهو در آن ساعت در خانه بوده است.


عکس آرشیو: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (چپ) و رانن بار رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در مراسم پیش از عید پسح، ۴ آوریل ۲۰۲۳. (Kobi Gideon/GPO)

در روزهای اخیر، «بار» دو مرتبه در حوالی منزل نتانیاهو دیده شده که تنظیمات امنیتی را بازبینی می-کرده است، از جمله سه-شنبه شب.

سه-شنبه، سومین روز تظاهرات چهار-روزه با اردویی از صدها چادر در اطراف بنای کنست بود. برخی از خویشان گروگانهایی که در غزه اسیرند نیز به تظاهرات پیوستند و اعتراضات ضد-دولتی را پیش بردند و مدعی شدند انگیزه-های سیاسی باعث تأخیر نتانیاهو در بازگرداندن عزیزان ایشان است، و خواهان انتخابا فوری و خلع نخست وزیر شدند.

امیر اوهانا، رئیس کنست در کنست گفت وقایع سه-شنبه «در ردهٔ تحریکات فزاینده-ای مشابه روزهای پیشا-۷ اکتبر است.» او از پلیس خواست «پیش از خدای نکرده کار به خون-ریزی بکشد، برای دفع خطر اقدام کند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-chief-on-jerusalem-clashes-violent-protests-could-lead-to-dangerous-places/

اطلاعات بیشتر در مورد