رئیس سیستم پدافند موشکی اسرائيل به علت نقض موارد امنیتی برکنار شد
جستجو
اختصاصی

رئیس سیستم پدافند موشکی اسرائيل به علت نقض موارد امنیتی برکنار شد

مقامات رسمی اسرائيل توضیح بیشتری در مورد خطایی که رماتی مرتکب شده و منجر به برکناری وی شده است ارائه نداده اند.

آزمایش سیستم پدافند موشکی فلاخن داود
آزمایش سیستم پدافند موشکی فلاخن داود

وزیر دفاع اسرائيل گفته است یائیر رماتی مرتکب «نقض شدید امنیت اطلاعاتی» شده است.

وزیر دفاع اسرائيل روز یکشنبه اعلام کرد مقام ارشد و معتبر برنامه دفاعی موشکی اسرائيل در پی اتهامات مبنی بر کوتاهی در حفظ اسرار محرمانه دولتی از کار خود برکنار شد.

طبق اظهارات وزارت دفاع اسرائيل، یائیر رماتی، که در کارنامه خود توسعه گنبد آهنین اسرائیل، فلاخن داود، و سیستم پدافند پیکان را دارد، مرتکب «نقض شدید امنیت اطلاعاتی» شده است. این پرونده از سوی مقامات مسئول بررسی خواهد شد.».

بنا به بیانیه ای که در این رابطه منتشر شد، در نتیجه وی «قادر نیست در مقام خود در وزارت دفاع باقی بماند».

مقامات رسمی اسرائيل توضیح بیشتری در مورد خطایی که رماتی مرتکب شده و منجر به برکناری وی شده است نداند. با این وجود، به گزارش رسانه ها معلوم شده است که وی اطلاعات محرمانه ای را بر روی کامپیوتر شخصی خود داشته است.

رماتی هنوز سخنی نگفته است.

یائر رماتی مدیر سیستم پدافند موشکی اسرائیل، چپ، حین معرفی سیستم
یائر رماتی مدیر سیستم پدافند موشکی اسرائیل، چپ، حین معرفی سیستم

این اقدام غیرمنتظره زمانی انجام شده است که در دو ماه گذشته دو برنامه تازه موفقیت آمیز موشکی زیر نظارت رماتی به انجام رسیده است.

در دهم ماه دسامبر، پیکان ۳، سیستم پدافند موشکی اولین آزمایش کامل خود را گذراند و یک هدف را در آسمان به زیر کشید. این سیستم جایگزین پیکان ۲ می شود.

یک هفته پس از آن، رماتی اعلام داشت که سیستم فلاخن داود، که سیستم تدافعی در مقابل تهدیدات طیف متوسط است، از مرحله آزمایش به در آمده است و آماده است که در نیروی هوایی اسرائيل به کار گرفته شود.

رماتی از ۱۹۸۱ پس از ترک ارتش، در سیستم موشکی اسرائيل مشغول به کار بوده است. وی از ۲۰۱۲ به بعد سیستم دفاع موشکی هما را در وزارت دفاع مدیریت کرده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله