اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

رئیس سازمان اطلاعات گفت احتمال دارد ایران به جام جهانی حمله کند، احتمال دارد تظاهرات به خشونت بیشتر بینجامد

روز دوشنبه فرمانده ضداطلاعات ارتش گفت با توجه به فشارهای فزاینده در کشور و تظاهرات سراسری ضد رژیم، ایران در فکر حمله به جام جهانی قطر است.

تصویر: سرلشگر «آحارون حالیوا» حین سخنرانی در کنفرانس انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل آویو، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲. (Screenshot: INSS)
تصویر: سرلشگر «آحارون حالیوا» حین سخنرانی در کنفرانس انستیتوی مطالعات امنیت ملی در تل آویو، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲. (Screenshot: INSS)

سرلشگر «آحارون حالیوا» گفت تنها چیزی که ممکن است مانع از قصد ایران به اختلال در بازی های جام جهانی شود، نگرانی از واکنش قطر است؛ افزود ایران به غنی سازی ۹۰٪ نزدیک می شود، جهان به بوتهٔ آزمایش گذاشته خواهد شد.

روز دوشنبه فرمانده ضداطلاعات ارتش گفت با توجه به فشارهای فزاینده در کشور و تظاهرات سراسری ضد رژیم، ایران در فکر حمله به جام جهانی قطر است.

سرلشگر آحارون حالیوا در سخنرانی خود در انستیتوی مطالعات ملی، INSS، در تل آویو گفت تظاهراتی که در سراسر ایران در گرفته «بسیار استثنایی» است و به «شورش مدنی» تبدیل شده است.

سرلشگر آحارون حالیوا گفت «شمار کشته ها، حمله به نمادهای ملی – این برای رژیم بسیار نگران کننده است، به ویژه هنگامیکه با تحریم ها، فشارهای موجود بین المللی، و وضعیت دشوار اقتصادی همراه باشد.»

تظاهرات ایران در پی مرگ زنی جوان به نام مهسا امینی که پس از دستگیری در تهران از سوی پلیس امنیت اخلاقی در ماه سپتامبر جان باخت، بپا خاست و از آن هنگام به سراسر کشیده شده است. مقامات ایرانی تظاهرات را با سرکوبی پاسخ دادند که طبق گفتهٔ سازمان حقوق بشر ایران در اسلو طی آن حدود ۴۰۰ تن کشته، و شش تن محکوم به اعدام شده، و بیش از ۱۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند.

حالیوا گفت «در داخل رژیم نگرانی جدی موجود است که تظاهرات رژیم را به خطر می اندازد. در این مرحله، من هنوز خطری علیه رژیم نمی بینم… اما با افزایش فشارها، از جمله فشارهای داخلی، واکنش ایران با خشونت بسیار بیشتری روبرو خواهد بود، و در نتیجه ما می بایست منتظر واکنش های بسیار خشونت آمیزتر در منطقه و در جهان باشیم.»

او گفت «به شما بگویم که ایرانی اکنون حمله به جام جهانی قطر را نیز در نظر دارند.» «تنها چیزی که مانع آنها می شود چگونگی واکنش قطر است.»


تصویر: مردم ایران در تظاهرات علیه جان باختن مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، تهران، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Middle East Images, File)

بنی گانتز وزیر دفاع فعلی اسرائیل نیز در سخنانی مشابه هشدار داد که ممکن است ایران برای ایجاد تزلزل در منطقه به جام جهانی حمله کند.

گانتز در آغاز جلسهٔ هفتگی حزب «اتحاد ملی» خود در کنست گفت «ایران به دنبال تداوم تزلزل به عنوان امر دائمی است. در زمانی که جهان پیرامون آن با ثبات و رو به پیشرفت است، وضعیتی کاملا برعکس در داخل ایران حکمفرما است.»

متن کامل رادر لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/intel-chief-iran-could-attack-world-cup-protests-may-lead-to-more-aggression/

اطلاعات بیشتر در مورد