اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

رابط امور فلسطینیان در نیروهای دفاعی اسرائيل: «حماس دروازه‌های جهنم را به روی نوار غزه گشود»

تصویر:‌ راکت-هایی که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک می-شوند.
(AP Photo/ Fatima Shbair)
تصویر:‌ راکت-هایی که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک می-شوند. (AP Photo/ Fatima Shbair)

پس از حملهٔ غافلگیرانهٔ امروز حماس به اسرائیل، رابط امور فلسطینیان در نیروهای دفاعی اسرائيل گروه تروریستی را تهدید کرد.

سرلشکر «غسان علیان»، هماهنگ کننده فعالیت-های دولت اسرائیل در اراضی می گوید: «حماس دروازه های جهنم را به روی نوار غزه گشود. تصمیم را حماس گرفت، مسئولیت با حماس است و هزینه را خواهد پرداخت.»

اطلاعات بیشتر در مورد