رئیس جمهور اسرائیل: گوناگونی ما منبع نیروی ما است
جستجو

رئیس جمهور اسرائیل: گوناگونی ما منبع نیروی ما است

رئیس جمهور اسرائیل معتقد است متفکرانی متعلق به سراسر طیف یهودیت قطعنامه ای امضا کرده اند که راه‌نمودی است برای آینده قوم یهود.

تصویر: رئوبن ریولین رئیس جمهور اسرائیل حین سخنرانی در مراسم گشایش فستیوال فیلم اورشلیم، ۲۵ ژوئه ۲۰۱۹. Yonatan Sindel/Flash90
تصویر: رئوبن ریولین رئیس جمهور اسرائیل حین سخنرانی در مراسم گشایش فستیوال فیلم اورشلیم، ۲۵ ژوئه ۲۰۱۹. Yonatan Sindel/Flash90

متفکرانی متعلق به سراسر طیف یهودیت قطعنامه ای امضا کرده اند که راه‌نمودی است برای آینده قوم یهود.

امروز، در «بیت ها-ناسی» واقع در اورشلیم، پایتخت کشور اسرائیل و قلب مردم یهود، قطعنامه «سرنوشت مشترک ما» را دریافت کردم. این سند، که راهنمود آینده‌ٔ روابط مردم یهود در اسرائیل و سراسر جهان است، طرحی است مشترک از وزارت امور جوامع یهودی خارج از اسرائیل، «گروه خیراندیشان خلقت»، و بیت ها-ناسی.

این سند از سوی بیش از ۳۰ تن از متفکران پیشرو در اسرائیل و سراسر جهان یهود، از اقشار گوناگون طیف زندگی یهودی عرضه شد، و من مایلم از ایشان و طراحان پروژه که بخش مهمی از این تلاش بوده اند، تشکر کنم.

دوستان، معجزه قوم یهود تنها این نیست که ما در طول هزاران سال همچنان پابرجا مانده ایم. معجزه واقعی آن است که علیرغم آنکه در سراسر جهان پراکنده بوده ایم، به زبان‌های گوناگون سخن گفته ایم، و سنت‌های متفاوت ایجاد کرده ایم، همیشه یک قوم واحد مانده ایم. علیرغم تفاوتهامان، این تاریخ مشترک ما، ارزشها و باورهای بنیادین ما، و کتاب کتابهای ما، تعهد مشترک ما به بهبود جهان است که مانند رشته ای ما را بهم پیوسته است.

این واقعیت که دشمنان ما همیشه ما را به شکل یک قوم واحد دیدند، به سود ما بود. دشمنان ما تفاوت‌های میان یک شاخه از یهودیت با شاخه دیگر را از هم تمیز ندادند. سکولار، حریدی، اصلاح طلب، محافظه کار، میزراهی: برای آنها، ما همه فقط یهودی هستیم. امروز، ما با چالشی دیگر روبرو شده ایم. جامعه یهودیان در سراسر جهان به خوبی در کشورهای موطن خود جا افتاده اند. این چالشی تازه برای هویت یهودی و برای مردم یهودی بوجود آورده است.

آینده مردم بسته به سه چیز است: حفظ ارزشهای بنیادین، سنت‌ها، و هویت ما؛‌ مسؤولیت مشترک ما در مقابل یکدیگر. ما می بایست وحدت و کثرت خود با آغوش باز استقبال کنیم. می بایست کثرت خود را نه به عنوان منبع ضعف، بلکه به عنوان منبع قدرت ببینیم.

دوستان گرامی، هنگامی که میگویم آینده مردم یهود بسته به حفظ هویت ما، احترام متقابل، و شناسایی متقابل است، همچنین به آینده کشور اسرائیل اشاره دارم. اسرائیل، به عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک، عنصر اساسی تداوم بقای قوم یهود است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/our-diversity-is-a-source-of-strength/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله