اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

رئیس جمهوری اسرائیل: خط قرمز ما در اسرائیل متهم کردن یکدیگر به خیانت، و مقایسه با نازی ها است

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز سه شنبه در اعتراض علیه خاخام متنفذ ارتدکس افراطی که وزرای دولت را خائنانی نامید «بدتر از نازی ها» شریک شد و از این که می بایست به چهره های عمومی اصول گفتمان معقول و منطقی را گوشزد نمود، ابراز خشم کرد.

تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در کنفرانس شورای ملی دانش آموزان و نوجوانان اسرائیل در اورشلیم، ۸ مه ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل حین سخنرانی در کنفرانس شورای ملی دانش آموزان و نوجوانان اسرائیل در اورشلیم، ۸ مه ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

هرتزوگ از این که ناچار شده سخنرانی «جایزهٔ اتحاد» را صرف توضیح آن کند که «خاخام مئر ماذوذ» در لحن کلام علیه وزرای دولت پا از حد فراتر گذاشته ابراز خشم کرد.

ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل روز سه شنبه در اعتراض علیه خاخام متنفذ ارتدکس افراطی که وزرای دولت را خائنانی نامید «بدتر از نازی ها» شریک شد و از این که می بایست به چهره های عمومی اصول گفتمان معقول و منطقی را گوشزد نمود، ابراز خشم کرد.

هرتزوگ در مراسم بزرگداشت اتحاد ملی گفت «بس کنید!». «اتهام خیانت، اتهام نفرت از اسرائیل، اهانت به شهروندان و گروه ها به خاطر اعتقادات دینی یا شیوهٔ زندگی، یا خدای نکرده، و من حتی باور نمی کنم باید این چیزها را اینجا توضیح داد، کشاندن «نازی ها» به گفتمان فرهنگی اسرائيل خط قرمزی است که نمی بایست از آن عبور شود.»

روز یکشنبه ویدئویی از سخنرانی روز پیش خاخام مئر ماذود از یشیوای «کیسه رحامیم» بنی براک پخش شد که در آن مدعی شد دولت «گلوی دانش آموزان تورات را می فشارد»‌ و همزمان «هر چه ممکن است به عرب ها می دهد».

ماذود گفت «مردمان بد داریم. منتظریم نوبتشان در این جهان به سر آید.»

او گفت «آنها در حق مردم خود خیانت می کنند، از مردم خود نفرت دارند. از نازی ها بدترند – نازی ها عاشق مردم خودشانند؛ اما [وزرای دولت] از مردم خودشان نفرت دارند» و از یائیر لپید وزیر خارجه، آویگدور لیبرمن وزیر دارایی،‌ و نیز «تمام دوستان ایشان» نام برد.

لپید و لیبرمن از مدت ها پیش به خاطر تلاش به بازپس گرفتن امتیازات ویژه یا معافیت هایی که به جوامع حسیدی و مؤسسات دینی داده شده، آماج حملات کلامی رهبران ارتدکس افراطی بوده اند. روز شنبه لیبرمن با ابراز اینکه برخی یشیواها عمدتا درس بطالت می دهند، به خاطر امتناع ایشان از تدریس علوم پایهٔ برنامه های درسی تهدید کرد از بودجهٔ ایشان باز هم کاسته خواهد، آتش بپا کرد.

هرتزوگ این سخنان را در مراسمی که به افتخار برندگان جایزهٔ سالانهٔ اتحاد، که در ۲۰۱۵ به یادبود سه نوجوان اسرائیلی، گیلعد شئار، ایال یفراخ، و نفتالی فرانکل که سال پیش از آن توسط تروریست های کرانه باختری ربوده و کشته شده بودند، بنیان نهاد شد، ایراد کرد.

هر سال این جایزه به سه نفر یا نهادی که در راه اتحاد داخلی فعالیت می کند، اهدا می شود.

تصویر: خاخام مئر ماذوذ حین سخنرانی در کنفرانس خبری در حزب سیاسی «یخاد» در بنی براک، ۲۷ مارس ۲۰۱۹.
(Yehuda Haim/Flash90)

https://www.timesofisrael.com/president-israelis-accusing-each-other-of-treason-comparing-to-nazis-is-a-red-line/

اطلاعات بیشتر در مورد