اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

رئیس جمهوری اسرائیل «آشوب ظالمانه و خشونت-آمیز شهرک-نشینان» درهوآرا را محکوم کرد و گفت «شیوهٔ ما این نیست»

روز دوشنبه ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل در بیانیه-ای شدیداللحن صادر کرد که در آن «آشوب ظالمانه و خشونت آمیز»ای که شهرک-نشینان روز پیش از آن در شهر هوآرا، کرانهٔ باختری، درست ساعاتی پس از کشته شدن دو برادر اسرائیلی به دست یک تروریست در آن شهر براه انداختند را محکوم کرد.

تصویر: ایستخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در کنفرانس سالانهٔ  گروه «بئرشبا» در اورشلیم، ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: ایستخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در کنفرانس سالانهٔ گروه «بئرشبا» در اورشلیم، ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

یکروز پس از آنکه شهرک-نشینان خانه-ها و اتوموبیل-های مردم در شهری در کرانهٔ باختری که دو اسرائیلی آنجا کشته شدند را به آتش کشیدند، هرتزوگ گفت اصول بنیادین اسرائيل «جنایت و خشونت علیه بیگناهان» را ممنوع کرده است.

روز دوشنبه ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائيل در بیانیه-ای شدیداللحن صادر کرد که در آن «آشوب ظالمانه و خشونت آمیز»ای که شهرک-نشینان روز پیش از آن در شهر هوآرا، کرانهٔ باختری، درست ساعاتی پس از کشته شدن دو برادر اسرائیلی به دست یک تروریست در آن شهر براه انداختند را محکوم کرد.

در پی تیراندازی تروریستی روز یکشنبه که هالل یانیف ۲۱ ساله، و یاگل یانیف ۱۹ ساله در آن کشته شدند، دهها تن از شهرک-نشینان به شهر فلسطینی مذکور حمله بردند، و خانه-ها و اتوموبیل-های مردم را آتش زدند. یک مرد فلسطینی در شهری در همسایگی شهر مزبور، ظاهرا به ضرب گلولهٔ اسرائیلی-ها در آشوبی که بپا خاسته بود، کشته شد، اما پس از گذشت ۲۴ ساعت جزئیات مربوط به تیراندازی مذکور همچنان مبهم مانده است.

در این بیانیه، هرتزوگ گفت اسرائیل «کشوری است قانونمند و این مایهٔ افتخار ما است. اصول و بنیانی که این ملت و این کشور را تشکیل می-دهد، با هر گونه حمله به بیگناهان مطلقا مخالف است.»

او در این بیانیه گفت «من آشوب ظالمانه و خشونت-آمیز دیروز علیه ساکنان هوآرا را به شدت محکوم می‌کنم. شیوهٔ ما این نیست. این جنایتی خشونت-آمیز علیه مردم بیگناه است.» «چنین رفتاری به کشور اسرائيل آسیب می-زند، به ما آسیب می-زند، به شهرک-نشینان آسیب می-زند. به نیروهای امنیتی که در تعقیب مسؤولان حملهٔ تروریستی اند، آسیب می-زند، و بیش از همه، به ما به عنوان جامعه-ای اخلاق-محور و قانون-مدار آسیب می-زند.»

هرتزوگ با ارجاع به عمق فزایندهٔ شکاف سیاسی موجود گفت اسرائیل «روزهایی که به اسرائیل می-گذرند، سهل نیست. او از رهبران سیاسی و مردم هر خواست «مسؤولانه» عمل کنند و «قانون را رعایت کنند و بگذارند نیروهای امنیتی کار خود را بکنند.»

او گفت «ترور بر ما فائق نخواهد آمد. خشونت و نفرت بر ما فائق نخواهد آمد.»


تصویر: شهرک-نشینان در شهر هوآرا، کرانهٔ باختری، ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳ در حال تماشای اتوموبیل-ها و خانه-هایی که خود همان روز به آتش کشیده-اند. (Screenshot: Twitter; Used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

او افزود «ورای تمام اختلاف-نظرها و علیه هر دشمنی، منبع قدرت ما اعتقاد ما به درستی راه و روش ما است. منبع قدرت ما خویشتنداری ما، استقامت و انعطاف-پذیری ملی ما، قدرت خانواده-های سوگوار، و حمایت نیروهای دفاعی و نیروهای امنیتی است.»

هرتزوگ در بارهٔ حملهٔ تروریستی روز یکشنبه و تیراندازی مرگباری که به گفتهٔ او جان «دو تا از خالص-ترین پسران ما را… فقط به این خاطر یهودی بودند، فقط به این خاطر که اسرائیلی بودند» را گرفت، گفت «این درد هولناک دل همهٔ ما را خون کرده است».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/not-our-way-president-condemns-settlers-cruel-and-violent-rampage-in-huwara/

اطلاعات بیشتر در مورد