اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

رؤسای دانشگاه-های اسرائیل هشدار دادند اصلاح نظام قضایی باعث بایکوت جهانی دانشگاهی خواهد شد

در آخرین تلاش مقامات رده-بالای دولتی علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاح نظام قضایی دولت، سران دانشگاه-های اسرائيل روز دوشنبه هشدار دادند که طرح-های یاد-شده منجر به «آسیبی مهلک» به مؤسسات آموزشی کشور خواهد شد.

تصویر: پروفسور آری ذبان، رئیس کمیتهٔ سران دانشگاه-ها و رئیس دانشگاه بار-ایلان. 
(Bar-Ilan University)
تصویر: پروفسور آری ذبان، رئیس کمیتهٔ سران دانشگاه-ها و رئیس دانشگاه بار-ایلان. (Bar-Ilan University)

دانشگاهیان عالیرتبه گفتند طرح-های ائتلاف «آسیب مهلک» به سیستم آموزشی کشور خواهد زد و خواهان انجام گفتگوهای عمومی مطلع از موضوع پیرامون اصلاحیهٔ دادگاه-ها شدند.

در آخرین تلاش مقامات رده-بالای دولتی علیه طرح برنامه-ریزی شدهٔ اصلاح نظام قضایی دولت، سران دانشگاه-های اسرائيل روز دوشنبه هشدار دادند که طرح-های یاد-شده منجر به «آسیبی مهلک» به مؤسسات آموزشی کشور خواهد شد.

کمیتهٔ سران دانشگاه-ها نوشت «این برنامه احتمال دارد به فرار مغزها بینجامد، و نیز به ممکن است منجر به اکراه اعضای دانشگاه-ها از پیوستن به دانشگاه-ها و دانشگاهیان ما بشود؛ ممکن است باعث شود دانشجویان، دانشجویان پژوهشی، دانشجویان فوق دکترا، و دانشگاهیان بین المللی به اسرائیل نیایند؛‌ ممکن است باعث شود دسترسی ما به بودجه-های بین المللی پژوهشی محدود شود؛ ممکن است باعث شود صنایع خارجی از همکاری دانشگاهی با اسرائيل احتراز کنند؛‌ و ما از جامعهٔ پژوهشی و آموزشی بین المللی حذف شویم.»

این کمیته شامل رؤسای دانشگاه عبری اورشلیم، دانشگاه تل آویو، دانشگاه حیفا، دانشگاه بن گوریون نگب، دانشگاه بار-ایلان، انستیتو وایزمن، تکنیون، دانشگاه اریئل، و دانشگاه آزاد (عضو نظارتی) است. ریاست این کمیته با پروفسور آری ذبان، رئیس دانشگاه بار-ایلان است.

در عرضحال این کمیته از دولت خواسته شد بدون گفتگوهای گسترده عمومی در خصوص پیامدهای امنیتی، اقتصادی، و اجتماعی اصلاحیه-های مذکور، در انجام تغییرات عظیم برنامه-ریزی شدهٔ نظام قضایی شتاب نکند.

بنا به گزارش روز یکشنبهٔ روزنامهٔ هآرتص، دولت ائتلاف قصد دارد فاز عمومی مجموعه-طرح-های خود که رونمایی عمومی شد را بسرعت تا ماه آوریل به تصویب برساند.

دانشگاهیان فوق در بیانیه-ای نوشتند «از دولت و کنست می-خواهیم از ارزش-های بنیادین «اعلامیهٔ استقلال» محافظت کنند، به ویژه از حقوق اقلیت-ها و کرامت هر فرد بشری محافظت کنند.


تصویر: ایشتار حیوت، رئیس دیوان عالی و دیگر قضات در جلسهٔ دیوان عالی قضایی که روز ۵ ژانویه برای رسیدگی به عرضحال علیه انتصاب آریه دری، رهبر حزب «شاز» به وزارت، به علت محکومیت اخیر او در پروندهٔ جرائم مالیاتی تشکیل شد، مشاهده می-شوند. (Yonatan Sindel/Flash90)

یاریف لیوین وزیر دادگستری پیشنهاد کرده است اختیارات دیوان عالی در ردّ قوانین و تصمیمات دولت محدود شود، و با تصویب «مادهٔ ابطال»، کنست بتواند قوانین رد-شده را بار دیگر با اکثریت حداقلی ۶۱ رأی به جریان بیندازد؛ کنترل کامل گزینش قضات را به دولت بسپارد؛ از آزمون «انطباق و تعادل» دادگاه در ارزیابی قوانین و تصمیمات دولتی جلوگیری کند؛ و به وزرا اجازه دهند به جای مشورت با مشاوران تحت نظارت وزارت دادگستری، شخصا مشاوران حقوقی خود را منصوب کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/university-chiefs-warn-judicial-reform-will-spark-global-academic-boycott/

اطلاعات بیشتر در مورد