اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

ذوق زدگی رژیم ایران از بحران داخلی اسرائیل: «بحرانی که در قلب رژیم صیونیست است عمیق-تر از بحرانی است که در قلب نخست وزیر است

تصویر: در عکسی که وزارت خارجهٔ ایران روز پنجشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۲ منتشر کرد، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارتخانه حین سخن در تهران، ایران، مشاهده می-شود. (Iranian Foreign Ministry via AP)
تصویر: در عکسی که وزارت خارجهٔ ایران روز پنجشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۲ منتشر کرد، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارتخانه حین سخن در تهران، ایران، مشاهده می-شود. (Iranian Foreign Ministry via AP)

تهران مدعی شد «نقاب دموکراسی از چهرهٔ اسرائیل افتاد».

روز یکشنبه، در حالیکه جامعهٔ اسرائیل روز بروز بیشتر بر سر سرشت و آیندهٔ دموکراتیک کشور دچار افتراق می-شود، ایران معضل کشور اسرائيل را مضحکه کرد و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مشکلات جسمانی او را دستمایهٔ‌ شوخی کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران با ارجاع به خبری پیرامون دستگاه ضربان-ساز که در پی احتمال بروز خطر مرگ ناشی از ناراحتی قلبی در قلب او کار گذاشته شده، در توئیتی به فارسی نوشت «در خبرها آمد که پزشکان برای قلب نخست وزیر رژیم اشغالی صیونیستی باطری کار گذاشته-اند.»

کنعانی افزود، «اما واضح است که بحران در قلب رژیم صیونیستی عمیق-تر از بحران در قلب نخست وزیر آن است.»

در ماههای اخیر، این اولین بار نیست که وزارت خارجهٔ ایران به بحران سیاسی در اسرائیل تمرکز کرده و در لفافه گفته است که شاید این پیش-درآمدی بر انهدام قریب الوقوع کشور یهود باشد.

کنعانی در ۱۴ ژوئن نیز در توئیتی دربارهٔ زدوخورد معترضان اصلاحات قضایی دولت اسرائیل با پلیس در تظاهراتی که در کشور بپا شده بود، نوشت «سالهای متمادی صیونیست-های اشغالگر و جنایتکار تلاش کردند رژیم جعلی خود را دموکرات-ترین موجودیت در منطقهٔ غرب آسیا جلوه دهند.»

کنعانی در ادامه نوشت «اکنون نقاب از چهرهٔ دیکتاتورهای صیونیست برافتاده و پاسخ معترضان مشت آهنین است. سران معترضان به نتانیاهو هشدار داده-اند که اسرائیل بر لبهٔ پرتگاه است.»

کنعانی در توئیتی در ۱۶ ژوئیه نوشت «امپراطوری رسانه-ای غرب با چشم فروبستن بر سرکوب و خشونت علیه معترضان همانند شیوهٔ سانسور کشتار و سرکوب فلسطینی-ها توسط صیونیستها، این اعتراضات را نمادی از دموکراسی دروغین در اسرائیل به تصویر می-کشد.»

در توئیتی دیگر در همان روز، کنعانی به غلط مدعی شد پلیس اسرائیل «شاهد تداوم چندین ماهه اعتراض و اعتصاب و تظاهرات فلج کنندهٔ صدها هزار نفری در سرزمین-های اشغالی همراه با سرکوب با استفاده از مدرن-ترین ابزارهای خشونت علیه معترضان و پنهان-سازی آمار کشته-شدگان و مجروحان و بازداشت-شدگان به دست نیروهای امنیتی و پلیس رژیم صیونیستی هستیم.»

ایرنا، خبرگزاری رسمی رژیم ایران نیز در خصوص وضعیت کنونی اسرائيل ابراز نظر کرده است. در مقاله-ای به زبان انگلیسی که روز یکشنبه منتشر شد، این خبرگزاری به نقل از یک «کارشناس» بینام به غلط مدعی شد تداوم تظاهرات در سرزمین-های اشغالی به اعتراض علیه موجودیت رژیم صیونیستی تبدیل شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-crisis-at-heart-of-zionist-regime-deeper-than-crisis-in-its-pms-heart/

اطلاعات بیشتر در مورد