دی ان ای نشان می دهد غریبه های چشم آبی که ۶۵۰۰ سال پیش وارد اسرائیل شدند، از ایران آمده بودند
جستجو

دی ان ای نشان می دهد غریبه های چشم آبی که ۶۵۰۰ سال پیش وارد اسرائیل شدند، از ایران آمده بودند

بنا به تحقیق تیمی از دانشمندان چند-رشته ای بین المللی، مهاجران چشم آبی سفید پوست حدود ۶۵۰۰ سال پیش در شامات ساکن شدند.

تصویر: اوشوئری در غار پکیین. 
(Mariana Salzberger, courtesy of the Israel Antiquities Authority
تصویر: اوشوئری در غار پکیین. (Mariana Salzberger, courtesy of the Israel Antiquities Authority

مطالعاتی بر روی استخوان های گور عظیم جلیله، کمک کرد گسل ۳۰۰۰ ساله آگاهی نسبت به مهاجران باستانی که از شامات آمدند، بسته شود.

تصویر: اوشوئری در غار پکیین.
(Mariana Salzberger, courtesy of the Israel Antiquities Authority


تصویر: اوشوئری هایی از عصر سنگی، به دست آمده از حفاری های غار پکیین

بنا به تحقیق تیمی از دانشمندان چند-رشته ای بین المللی، مهاجران چشم آبی سفید پوست حدود ۶۵۰۰ سال پیش در شامات ساکن شدند. مقاله ای که روز دوشنبه در مجله کارشناسی مکالمات طبیعت، معمای چگونگی سرایت فرهنگ عصر سنگی به جلیله را باز می گشاید: از طریق مهاجرت مردم.

وقتی ژنوم استخوان های ۲۲ تا از ۶۰۰ اسکلت کشف شده در گورستان عظیم نزدیک پکیین در شمال کشور را نقشه‌-پردازی کردند، دانشمندان با یک ترکیب ژنی مواجه شدند که مشابه هیچ یک از مهاجران پیش و پس از خود در منطقه نبود.

نویسندگان مقاله نوشته اند که این یافته به مباحث دهها ساله بر سر ریشه های این فرهنگ متمایز اواخر عصر سنگی، اشیایی که «پیوند اندکی با فرآورده های فرهنگی پیش و پس از خود در منطقه دارد» پایان داد.

اشیای باستانی مزبور که ساخت بسیار هنرمندانه دارند و انگار در یک حباب زمانی موجودیت یافته اند «به بحث های گسترده ای در خصوص اصلیت مردمی که سازنده این آثار فرهنگی بوده اند، دامن زده اند».

آیا این مردم، از فرهنگ های موجود در شمال آموخته اند و این آموخته ها را پیش گرفته اند، یا از طریق مهاجرت با خود آورده اند؟


تصویر:‌ سبوی تزئینی که با مرده مدفون می شده، از غار پکیین، دوره سنگی،
(Mariana Salzberger, courtesy of the Israel Antiquities Authority)

در مقاله، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که احتمال دارد ۵۷٪ نیاکان جوامع همگنی که در غار مزبور کشف شده اند در گروه هایی هم-پیوند با ساکنان محلی عصر نو-سنگی شامات باشند، ۲۶٪ در گروه هایی هم-پیوند با ساکنان محلی عصر نو-سنگی آناتولی، و ۱۷٪ در گروه های هم-پیوند با ساکنان محلی عصر سنگی ایران.

این مطالعات تحت نظر پژوهشگران، دکتر هیلا می از دانشگاه تل آویو، و پروفسور اسرایل هرشکویتز از دانشکده کالبد شناسی و انسان شناسی مرکز دان دیوید پژوهش های تکاملی و تاریخ شناسیک؛ دکتر دینا شالم از انستیتوی باستانشناسی جلیله در کالج کینرت و اداره باستانشناسی اسرائیل، که از اولین باستان شناسانی است که در ۱۹۹۵ به حفاری در این غار دست زد؛ و ایدوئن هارنی و پروفسور دیوید ریش از دانشگاه هاروارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/anomalous-blue-eyed-people-came-to-israel-6500-years-ago-from-iran-dna-shows/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله