اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو

دیپلمات-ها، و سفرای پیشین هشدار دادند که دولت جدید به جایگاه جهانی اسرائیل آسیب خواهد زد

روز چهارشنیه بیش از ۱۰۰ تن از دیپلمات-ها و سفرای پیشین اسرائیل با امضای نامه-ای خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آتی از آسیبی که در صورت بکار-انداختن سیاست-های راست افراطی دولت جدید به جایگاه جهانی اسرائیل وارد خواهد آمد، هشدار دادند.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائيل حین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ در شهر نیویورک. (John Moore/Getty Images/AFP)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائيل حین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ در شهر نیویورک. (John Moore/Getty Images/AFP)

بیش از ۱۰۰ تن از کارکنان وزارت خارجه با امضای نامه-ای گفتند اگر ائتلاف جدید سیاست-های راست افراطی را بکار اندازد، احتمال آن هست که کشور با «طیف گسترده-ای از پیامدهای سیاسی و اقتصادی» رو-در-رو شود.

روز چهارشنیه بیش از ۱۰۰ تن از دیپلمات-ها و سفرای پیشین اسرائیل با امضای نامه-ای خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آتی از آسیبی که در صورت بکار-انداختن سیاست-های راست افراطی دولت جدید به جایگاه جهانی اسرائیل وارد خواهد آمد، هشدار دادند.

در این نامه که به عبری و انگلیسی منتشر شد، امضاکنندگان «نگرانی عمیق از آسیب جدی به روابط خارجی اسرائیل، جایگاه بین المللی و منافع اصلی آن در خارج-از-کشور در اثر آنچه ظاهرا سیاست دولت آتی خواهد بود» ابراز کردند.

در این نامهٔ رسمی به نگرانی از تغییرات بالقوهٔ سیاست در کرانهٔ باختری و پیشبرد «قوانین افراطی و تبعیض-آمیز» که اجازه خواهد داد ارائه-دهندگان خدمات با اتکا به دلایل مذهبی از ارائهٔ خدمات خود به برخی مراجعین امتناع کنند، و احزاب تشکیل-دهندهٔ دولت جدید در قرارهای ائتلافی خود بر سر آن به توافق رسیدند، ارجاع شد.

همچنین در این نامه بدون استناد به هیچ طرح‌ مشخص، هشدار داده شد که آزادی بیان و ارزش-های دموکراتیک زیر پا نهاده خواهد شد، و افزوده شد که تصمیم به مهار استقلال قوهٔ قضائیه و یا ردّ معاهدات بین المللی معطوف به مقابله با خشونت علیه زنان به تصویر اسرائیل در جایگاه یک کشور لیبرال و دموکراتیک آسیب خواهد زد.

کارکنان پیشین وزارت خارجه گفتند آنها از واکنشی که احتمال دارد به اتحاد اسرائیل با ایالات متحده آسیب وارد آورد، و پیشرفت توافقات عادی-سازی روابط با امارات متحد عربی، بحرین، و مراکش تحت پیمان-های ابراهیمی را باطل کند، نگران هستند.

آنها همچنین هشدار دادند که احتمال دارد اسرائیل در دادگاه-های بین المللی با تحریم و پیگرد قانونی مواجه شود.

امضا کنندگان این نامه گفتند «به شبکهٔ روابط بغرنج و حساس اسرائيل با جوامع یهودی در سراسر جهان و به تصویر بین المللی اسرائیل آسیب جدی وارد خواهد آمد.»

ایشان هشدار دادند که «پیامدهای گستردهٔ سیاسی و اقتصادی» از جملهٔ عوارض احتمالی علیه اسرائیل خواهد بود.

در سند فوق توضیح داده شد که «سیاست-ها و اقدامات دولت جدید» بر قطعنامهٔ سازمان ملل مبنی بر تحقیق دیوان دادگستری بین المللی در مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان تأثیر سنگین خواهد داشت.

در این نامه گفته شد «عوارض گسترده-ای نیز بر سرمایه-گذاری خارجی و فعالیت-های بازرگانی در اسرائیل خواهد داشت و تلاش-های معطوف به سلب مشروعیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد.»

این نامه یکروز پیش از قرار تحلیف دولت جدید، که جناح-راستی-ترین و مذهبی-ترین دولت تاریخ اسرائیل است، انتشار یافت.

نتانیاهو عمدتاً به نگرانی-های مرتبط با ائتلاف آتی خود وقع ننهاده، و رقبای سیاسی را متهم به ترسیم تصویری نادرست از برنامهٔ دولت کرده و همزمان قول داده است به حقوق اعضای LGBTIAQ+ و دیگر اقلیت-های کشور آسیب نرسد و اصرار ورزیده است که تصمیمات نهایی با شخص او خواهد بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ex-diplomats-ambassadors-warn-new-government-will-hurt-israels-global-standing/

اطلاعات بیشتر در مورد