اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

دیپلمات اول اتحادیهٔ اروپا گفت اسرائیل حق ندارد مانع ایجاد کشور فلسطینی شود

تصویر: جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا حین گفتگو هنگام ورود به جلسهٔ‌ وزرای خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا در بنای شورای اروپا، دوشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴. (AP Photo/Virginia Mayo)
تصویر: جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا حین گفتگو هنگام ورود به جلسهٔ‌ وزرای خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا در بنای شورای اروپا، دوشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴. (AP Photo/Virginia Mayo)

بورل در بیانیهٔ مشترک با شُکری، وزیر خارجهٔ مصر بار دیگر بر حق خود-مختاری همهٔ‌ جوانب تأکید کرد، گفت «کسی حق ندارد این را وتو کند».

جوزپ بورل مسؤول امور خارجهٔ اتحادیه اروپا روز سه-شنبه گفت نمی-توان به اسرائیل اجازه داد پس از پایان جنگ غزه، یکجانبه از ایجاد کشور فلسطینی جلوگیری کند.

بورل در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل بهمراه همتای خود سمح شُکری وزیر خارجهٔ مصر گفت «یک چیز روشن است – اسرائیل نمی-تواند حق خود-مختاری مردم فلسطینی را وتو کند.»

او افزود «سازمان ملل حق خود-مختاری مردم فلسطینی را به رسمیت می-شناسد و به دفعات بسیار به رسمیت شناخته است. هیچکس نمی-تواند این را وتو کند.»

این سخنان پس از جلسهٔ مذاکره میان ۲۷ وزیر خارجهٔ کشورهای اتحادیه اروپا و دیپلماتهای اول إسرائيل، تشکیلات خودگردان فلسطینیان و کشورهای کلیدی عرب در روز دوشنبه که ریاست آن را بورل به عهده داشت، ابراز شد.

بورل نقشهٔ راهی مطرح کرده که شامل کنفرانس بین المللی پیرامون راه-حل دو کشور برای دو ملت است و پیش از این نیز گفته است صلح می-بایست بدون موافقت کشور به اسرائیل «تحمیل» شود.

چندین رسانهٔ اسپانیایی نوشتند بورل در سخنرانی هفتهٔ گذشتهٔ خود در دانشگاه والادولید اسپانیا گفت بدون مداخلهٔ بین المللی، «چرخهٔ نفرت نسل به نسل ادامه خواهد یافت.»

این دیپلمات در آن تاریخ گفت «نقش-آفرینان بیش از آن با یکدیگر مخالفت دارند که بتوانند خود بخود به توافق برسند.» :«همه با این راه-حل موافق باشند، جامعهٔ بین المللی وادار به تحمیل آن خواهد شد.

شکری که روز سه-شنبه در کنار بورل ظاهر شد، گفت «اجماعی بین المللی در ضرورت حل مناقشه بر پایهٔ راه-حل دو کشور برای دو ملت موجود است.»


تصویر: روز سه-شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴، پیش از شروع جلسهٔ شورای اتحادیه اروپا-مصر در بنای شورای اروپا در بروکسل، جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، چپ، با سمح شکری وزیر خارجهٔ مصر دست می-دهد. (AP Photo/Virginia Mayo)

شکری گفت «زمان اقدام رسیده و جامعهٔ بین المللی از امکان لازم برخوردار است، منابع دارد، و مکانیسم چنین کاری را در دست دارد.»

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با امتناع از قبول فراخوانهایی که برای ایجاد کشور فلسطینی طرح شد، و إصرار بر این که اسرائیل در پایان جنگ با حماس می-بایست «کنترل کامل امنیتی» غزه را در دست داشته باشد تا عدم بروز تهدید تازه را تضمین کند، واکنش شدید سازمان ملل متحد را برانگیخت و رو در روی پشتیبان کلیدی خود، ایالات متحده ایستاد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/top-eu-diplomat-says-israel-has-no-right-to-block-creation-of-palestinian-state/

اطلاعات بیشتر در مورد