اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل زمان-بندی شروع بررسی پروندهٔ اسرائیل را اعلام کرد

دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه با اشاره به این که پروسهٔ یادشده که مورد مخالفت سرسختانهٔ اسرائيل بوده، طبق برنامه پیش می‌روند،‌و زمان-بندی شروع تحقیقات در مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان را اعلام کرد.

تصویر تزئینی: قضات دیوان بین المللی دادگستری، لاهه، هلند، ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳،  در جلسهٔ دادگاه پروندهٔ ارمنستان و آذربایجان. (AP Photo/Peter Dejong)
تصویر تزئینی: قضات دیوان بین المللی دادگستری، لاهه، هلند، ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، در جلسهٔ دادگاه پروندهٔ ارمنستان و آذربایجان. (AP Photo/Peter Dejong)

دادگاه جهانی روند جمع-آوری نظرات مشورتی در خصوص مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان را آغاز کرد و ماه اکتبر را پایان مهلت زمانی ارائهٔ بیانیه و پاسخ کشورها تعیین کرد.

دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه با اشاره به این که پروسهٔ یادشده که مورد مخالفت سرسختانهٔ اسرائيل بوده، طبق برنامه پیش می‌روند،‌و زمان-بندی شروع تحقیقات در مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان را اعلام کرد.

دیوان بین المللی دادگستری واقع در لاهه گفت نظر دادگاه بر آن قرار گرفت که «چنانکه پیداست» سازمان ملل، کشورهای عضو، و فلسطینیان «قادر به تنظیم اطلاعات» برای تحقیق در پروندهٔ اسرائیل خواهند بود.

مهلت زمانی ارائهٔ بیانیه-های مکتوب در خصوص این پرونده، ۲۵ ژوئیه است و مهلت زمانی اظهارنظر در خصوص آن بیانیه-ها ماه اکتبر تعیین شده است.

دادگاه گفت بقیهٔ جدول زمانی هنوز تعیین نشده است.

ماه گذشته دادگاه تصدیق کرد که درخواست رسمی مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی مناقشهٔ فوق الذکر را دریافت کرد، اما هنوز تصمیم دادگاه در خصوص اقدام به تحقیق و یا جزئیات پروسهٔ تحقیق را اعلام نکرده بود.

دیوان بین المللی دادگستری که به دادگاه جهانی نیز معروف است، بالاترین مرجع سازمان ملل در میانجی-گری پیرامون مناقشات کشورها است. احکام این دادگاه بر افکار عمومی و پروسه-های حقوقی تأثیر دارد اما دارای مکانیسمی برای لازم الاجرا ساختن این احکام نیست. این دادگاه، از دیوان کیفری بین المللی که معروف به دادگاه لاهه است، مجزا است.

در ماه دسامبر، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه-ای که به همت فلسطینیان پیش برده شد، از دادگاه بین المللی دادگستری خواست «نظر مشورتی» خود را در خصوص «اشغال درازمد، شهرک-سازی و الحاق اراضی فلسطینیان توسط اسرائیل» ابراز کند. مجمع عمومی همچنین خواهان تحقیقاتی در خصوص تدابیر و معاییری که اسرائيل «به منظور دستکاری در ترکیب جمعیت، هویت، و موقعیت شهر مقدس اورشلیم» بکار می-گیرد، شد، و اعلام کرد اسرائيل «قوانین و معاییر تبعیض آمیز» اتخاذ کرده است.

مجمع عمومی این درخواست را پس از توصیهٔ کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست فوق را به دادگاه تسلیم کرد.

کمیسیون تحقیق منتقد سرسخت کشور یهود است و در گزارش-های خود تقریبا همیشه بر تروریسم و خشونت فلسطینیان چشم می-بندد و گناه مناقشه را به گردن اسرائیل می-اندازد. یکی از سه عضو این کمیسیون سال گذشته اظهارنظرهای یهودی-ستیز کرد اما همچنان در مقام خود باقی است و با هیچ توبیخی از سوی سازمان ملل مواجه نشده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uns-international-court-of-justice-announces-early-timeline-for-probe-into-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد