اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

دیوان بین المللی دادگستری درخواست آفریقای جنوبی به صدور حکم فوری تحدید عملیاتی اسرائیل در رفح را رد کرد

تصویر: در این عکس نمای بیرونی کاخ صلح، مقر دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی در لاهه، هلند، ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ مشاهده می-شود. (AP/Peter Dejong)
تصویر: در این عکس نمای بیرونی کاخ صلح، مقر دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی در لاهه، هلند، ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ مشاهده می-شود. (AP/Peter Dejong)

اما دیوان عالی سازمان ملل خاطرنشان کرد که اورشلیم همچنان مکلف به رعایت مقررات موجود است،‌ از جمله ضرورت محافظت غیرنظامیان از آسیب و اجازهٔ ورود کمک بشردوستانه به داخل غزه.

دیوان لاهه، هلند – روز جمعه دیوان عالی سازمان ملل درخواست آفریقای جنوبی برای اِعمال فشار قانونی بیشتر بر اسرائيل تا تهدید تهاجم به حماس در شهر رفح از نوار غزه را متوقف سازد را رد نمود و گفت «[اسرائیل] مکلّف به رعایت مقررات موجود است.»

آفریقای جنوبی خواهان حکم فوری برای محافظت رفح در مقابل برنامهٔ تهاجم اسرائیل به این شهر، که آخرین سنگر حماس در ناحیهٔ محصور است، شده بود.

پرتوریا هم-اکنون پروندهٔ شکایتی علیه اسرائيل به دیوان بین المللی دادگستری [ICJ] برده و مدعی شده است حملهٔ اسرائیل به غزه نقض کنوانسیون نسل-کشی است. دادگاه هنوز در خصوص آن پرونده حکمی صادر نکرده اما در ۲۶ ژانویه حکم کرد اسرائیل متضمن اقدام به محافظت از فلسطینیان غیرنظامی از آسیب بیشتر و اجازهٔ ورود کمک بشردوستانه [به غزه] شد. دیوان بین المللی دادگستری از قبول درخواست اصلی آفریقای جنوبی که صدور حکم توقف کارزار نظامی اسرائيل است، شانه خالی کرد.

دیوان بین المللی دادگستری در بیانیهٔ روز جمعه گفت «وضعیت خطرناک» رفح «مستلزم برقراری فوری و مؤثر قوانین موقتی است که دادگاه در حکم ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴ معین کرد، و در سراسر غزه، از جمله رفح، قابلیت اجرایی دارد و نیازمند صدور قوانین موقتی دیگر نیست.»

دیوان جهانی افزود اسرائیل «همچنان مکلف به اجرای کامل تعهدات خویش تحت کنوانسیون نسل-کشی، و حکم یاد-شده، از جمله از طریق تضمین ایمنی و امنیت فلسطینیان در نوار غزه است.»

روز سه-شنبه آفریقای جنوبی اعلام کرد در «درخواست فوری» دیگری به دیوان بین المللی دادگستری داده، مقرر کند آیا عملیات نظامی اسرائیل علیه رفح در جنوب غزه نقض مقررات موقتی است که دادگاه ماه گذشته در پرونده-ای که پرتوریا مدعی نسل-کشی در نوار شد صادر کرد.

روز پنجشنبه، اسرائيل از دادگاه خواست آنچه به زعم این کشور درخواست «به شدت عجیب و نامناسب» آفریقای جنوبی است را رد نماید.


تصویر: کنشگران هوادار فلسطینی در لاهه، هلند، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴. (Patrick Post/AP)

اسرائیل گفت آنچه در قدرت دارد برای در امان داشتن غیرنظامیان می-کند و تنها تروریستهای حماس را هدف می-گیرد. اسرائیل گفت تاکتیک حماس که در نواحی غیرنظامی جا می-گیرد احتراز از تلفات غیرنظامی را دشوار می-سازد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/top-un-court-rejects-south-african-request-for-urgent-measures-to-safeguard-rafah/

اطلاعات بیشتر در مورد