اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل حکم کرد ورود امداد بشردوستانه به غزه را افزایش دهد، تا ۳۰ روز دیگر خواهان گزارش شد

تصویر:‌ روز ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴ قضات وارد جلسهٔ عالی-ترین دادگاه سازمان در لاهه می-شوند. 
(AP Photo/Peter Dejong)
تصویر:‌ روز ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴ قضات وارد جلسهٔ عالی-ترین دادگاه سازمان در لاهه می-شوند. (AP Photo/Peter Dejong)

دادگاه گفت در شرایطی که «قحطی در شُرُف وقوع است»، مقررات موقت بشردوستانهٔ موجود در نوار تکافو نمی-کند.

روز پنجشنبه، دیوان بین المللی دادگستری مقررات موقت جدیدی برای اسرائیل وضع کرد، با توجه به آنکه، به عزم دادگاه، شرایط زندگی فلسطینیان در ناحیهٔ جنگزده رو به وخامت بیشتر است، حکم نمود مقدار پایهٔ ورود کالاهای بشردوستانه، از جمله غذا، آب، سوخت، چادرهای اسکان به نوار غزه را افزایش دهد.

دادگاه در حکم خود گفت «شرایط فاجعه-بار حیات فلسطینیان در نوار غزه، به ویژه بر اثر کمبود طولانی و گستردهٔ مواد غذایی و دیگر مایحتاج اولیهٔ زندگی که فلسطینیان نوار با آن مواجه بوده-اند، رو به وخامت بیشتر رفته است.»

وزارت خارجهٔ اسرائيل هنوز نظری دربارهٔ حکم دیوان جهانی اظهار نکرده است. اسرائيل پیش از این گفته است تلاش می-کند دسترسی گروههای بشردوستانه به غزه از راههای زمینی را از طریق پرتاب کالا از هوا، و از طریق حمل آن با کشتی افزایش دهد.

روز پنجشنبه دادگاه گفت «فلسطینیان غزه دیگر فقط در معرض قحطی قرار ندارند… بلکه قحطی در حال آغاز است»، و اشاره کرد که : به علت پیامدهایی که در اثر تغییر وضعیت بوجود آمده، مقررات موقت صادره در ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴ دیگر تکافو نمی‌-کند… و به همین خاطر احکام تعدیلی تازه ضرورت یافت.»

در ۲۶ ژانویه، دیوان بین المللی دادگستری، بر اساس یافته-های دادگاه از دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائي،ل حاکی از آنکه اقدامات اسرائيل در غزه مصداق کنوانسیون نسل-کشی است، به اسرائيل حکم کرد شماری مقررات موقت را به اجرا درآورد.

وکلای اسرائیل اتهام ایجاد عامدانهٔ رنج بشری در ناحیهٔ محصور، که گرسنگی در آن در افزایش است، را انکار کردند و گفتند درخواستهای مکرر آفریقای جنوبی برای مقررات افزوده، سوء استفاده از پروسهٔ دادگاه است.


تصویر: در ۲۶ مارس ۲۰۲۴، در گیرودار نبرد میان اسرائيل و گروه تروریستی حماس، کمکهای بشردوستانه با چترنجات بر فراز غزه فرود می-آید. (Jack Guez/AFP)

روز پنجشنبه دیوان بین المللی دادگستری بار دیگر بر اجرای آن مقررات تأکید کرد و علاوه بر آن به اسرائیل حکم کرد «چنانکه مقرر شده، عرضهٔ بدون تأخیر… خدمات اولیه که مورد نیاز فوری است و امداد بشردوستانه از جمله غذا، آب، برق، سوخت، اسکان، پوشاک، مواد و ضروریات بهداشتی و ضدعفونی به داخل نوار را تضمین نماید و اجازهٔ ورود تجهیزات درمانی بدهد، و نیز «ظرفیت و شمار گذرگاههای زمینی را افزایش دهد و تا هر مدت که نیاز است، باز نگاه دارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/icj-orders-israel-to-increase-humanitarian-aid-to-gaza-demands-report-in-30-days/

اطلاعات بیشتر در مورد