اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

دیدبان – سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ بیش از تمام کشورها رویهم، اسرائیل را محکوم کرد

نیویورک – قطعنامه-هایی که در سال ۲۰۲۲ در مجمع عمومی سازمان ملل علیه اسرائیل صادر شد، از مجموع قطعنامه-های صادره علیه دیگر کشورهای جهان بیشتر است و تحلیل ناظران بر آنچه تمرکز متعصبانهٔ دائمی علیه کشور یهود در نهاد جهانی می‌-خوانند را تقویت کرد.

تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در جلسهٔ کمیتهٔ ویژهٔ سیاسی و استعمارزدایی در مقر سازمان ملل، جمعه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲. (AP/Jeenah Moon)
تصویر: گیلاد اردان سفیر اسرائیل در جلسهٔ کمیتهٔ ویژهٔ سیاسی و استعمارزدایی در مقر سازمان ملل، جمعه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲. (AP/Jeenah Moon)

قطعنامهٔ مجمع عمومی در پشتیبانی از تحقیق دیوان بین المللی دادگستری، سال را با ۱۵مین قطعنامهٔ ضد اسرائیلی، در مقایسه با ۱۳ قطعنامه علیه باقی جهان به پایان رساند، و ادعای تبعیض در خلیج لاکپشت را تقویت کرد.

نیویورک – قطعنامه-هایی که در سال ۲۰۲۲ در مجمع عمومی سازمان ملل علیه اسرائیل صادر شد، از مجموع قطعنامه-های صادره علیه دیگر کشورهای جهان بیشتر است و تحلیل ناظران بر آنچه تمرکز متعصبانهٔ دائمی علیه کشور یهود در نهاد جهانی می‌-خوانند را تقویت کرد.

بر اساس محاسبهٔ گروه ناظران حامی اسرائیل در «دیدبان سازمان ملل»، سال گذشته مجمع عمومی در مقابل ۱۳ قطعنامهٔ انتقادی علیه مجموع دیگر کشورها ، ۱۵ قطعنامهٔ ضداسرائیلی صادر کرد.

مخاطب شش تا از این قطعنامه‌-ها که در محکومیت تجاوز نظامی به اوکراین صادر شدند، کشور روسیه بود. کرهٔ شمالی، افغانستان، میانمار، سوریه، ایران، و ایالات متحده هر یک هدف یک قطعنامه بودند.

در خصوص عربستان سعودی، چین، لبنان، ترکیه، ونزوئلا، و قطر، که کارنامهٔ ضعیف حقوق بشری دارند و یا در زدوخوردهای منطقه-ای درگیر شده-اند، هیچ قطعنامهٔ انتقادی صادر نشد.

مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۲۰۱۵ به اینسو در مجموع ۱۴۰ قطعنامهٔ انتقادی علیه اسرائیل صادر کرده که بخش اعظم آن در رابطه با رویکرد کشور با فلسطینیان است، روابط با کشورهای همسایه، و دیگر خطاهای ادعایی است. طبق اظهار دیدبان سازمان ملل، در طول همین دوره، مجمع عمومی ۶۸ قطعنامه علیه مجموع دیگر کشورها صادر کرده است.

آخرین قطعنامهٔ ضد اسرائیلی مجمع عمومی سازمان ملل که ۱۹۳ کشور در آن عضو هستند، تصویب شد که از دیوان بین المللی دادگستری برای تحقیق در مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان دعوت شود.

این قطعنامه که به کوشش فلسطینیان مطرح شد، با ۸۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف، و ۵۳ رأی ممتنع تصویب گردید.


تصویر: رأی-گیری مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ بر سر قطعنامه-ای که خواهان تحقیق دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان است. (Screenshot/UN)

این قطعنامه که عنوان آن «پیامد عملکرد اسرائیل و فعالیت شهرک-سازی بر حقوق فلسطینیان و دیگر اعراب اراضی اشغالی» نام دارد، دیوان بین المللی دادگستری لاهه را فرا می‌-خواند تا در خصوص اقدام اسرائیل به «اشغال درازمدت، شهرک-سازی، و انضمام قلمرو فلسطینیان» «فوراً نظر مشاورتی ارائه دهد.»

دیوان بین المللی دادگستری عالی-ترین دادگاه سازمان ملل در میانجی-گری مجادلات میان کشورها است. این دادگاه از دیوان کیفری بین المللی که آنهم در لاهه واقع است، جدا است.

دیگر قطعنامه-های ضداسرائیلی در گذشته در رابطه با «ناحیهٔ اشغالی جولان سوریه»، پناهنده-های فلسطینی، گسترش هسته-ای، ایجاد آلودگی در لبنان، شهرک-سازی، و وقفهٔ پروسهٔ صلح صادر شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-condemned-israel-more-than-all-other-countries-combined-in-2022-monitor/

اطلاعات بیشتر در مورد