اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

دو گردشگر اسرائیلی در حملهٔ مسلحانه به یکی از نقاط توریستی مصر کشته شدند

تصویر: در تصویر یک گردشگر اسرائیلی در محل ستون پیروزی اسکندریه دیده می-شود که بدنبال تیراندازی افسران پلیس مصر و کشته شدن سه تن، روی زمین افتاده است. (screenshot)
تصویر: در تصویر یک گردشگر اسرائیلی در محل ستون پیروزی اسکندریه دیده می-شود که بدنبال تیراندازی افسران پلیس مصر و کشته شدن سه تن، روی زمین افتاده است. (screenshot)

گفته شد با تیراندازی افسران پلیس در اسکندریه، راهنمای محلی کشته، اسرائیلی سوم مجروح شد.

روز یکشنبه دو گردشگر اسرائیلی که با گروه خود در شهر بندری اسکندریه مشغول گردش بودند، به ضرب گلولهٔ یک فرد مسلح کشته شدند.

وزارت خارجه گفت راهنمای تور گردشگری مصر نیز کشته شد، و یک اسرائیلی سوم نیز دچار جراحات متوسط شد.

سخنگوی وزارتخانه گفت وزارت خارجه، و شورای امنیت ملی، نیروهای دفاعی، و سفارت اسرائیل در قاهره همه برای بازگرداندن اسرائیلی-ها به کشور در تلاش بوده-اند. یک هواپیمای ارتشی بازمانده-ها و پیکر کشته-شدگان را به اسرائیل برخواهد گرداند.

در فیلمی که از بعد تهاجم در دست است، دو قربانی مشاهده می-شوند که روی سنگفرش پیاده بنای ستون پیروزی دراز شده-اند، و از سر یکی خون جاری است.

یک مرد مجروح دیگر روی پله-هایی در همان نزدیکی افتاده بود، افسران مصری با یونیفرم سفید در آن محل با هم گفتگو می-کردند. هیچکدام تحت مراقبت پزشکی نبودند.

زنان اسرائیلی گروه در حالی که کنار قربانیان ایستاده بودند مشاهده می-شدند که با وحشت به سمت افسرانی که با آهستگی حرکت می-کردند، فریاد می-کشیدند «آمبولانس! آمبولانس! »

در گزارش رسانه-های عربی گفته شد ضارب از افسران پلیس محلی است.

در فیلمی که از بیرون محل حمله در شبکهٔ اجتماعی X منتشر شد، آمبولانس-های زرد مصری دیده شد که به صف ایستاده بودند و عابران مشغول تماشا بودند.

این حمله در هنگامهٔ زدوخورد جاری میان نیروهای اسرائیلی و تروریست-های حماس در قلمرو اسرائیل واقع شد. روز شنبه صدها رزمندهٔ حماس به داخل خاک کشور نفوذ کرده و کشتاری بی-سابقه در جوامع جنوبی کشور براه انداختند که بیش از ۴۰۰ کشته، و بیش از ۲۰۰۰ مجروح بجای گذاشت و ظاهرا دهها تن از مردم گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شده-اند.

صبح شنبه بیش از ۲۴ ساعت از شروع تهاجم هماهنگی-شده، نیروهای امنیتی اسرائیل همچنان در تلاش به تخلیهٔ واحدهای تروریستی بودند که در میان جوامع آشفته و به ویرانی کشیده شدهٔ اسرائیلی جا گرفته بودند.

در ماه ژوئن نیز یک پلیس مصری که وارد صحرای نگپ شده بود، سه سرباز اسرائیلی را به ضرب گلوله کشت.

https://www.timesofisrael.com/two-israeli-tourists-killed-in-shooting-attack-at-egyptian-tourist-site/

اطلاعات بیشتر در مورد