اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

دو فلسطینی در زدوخوردهای کرانه باختری با نیروهای دفاعی اسرائیل هدف گلوله قرار گرفتند؛ ارتش گفت این دو تن به سربازان حمله کرده بودند

طبق اظهار وزارت بهداشت فلسطینیان، صبح دوشنبه دو فلسطینی در کرانهٔ باختری حین زدوخورد با سربازان اسرائیلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دچار آسیب جدی شدند.

تصویر:‌سربازان نیروهای دفاعی حین عملیات در کرانه باختری، ۱۴ آوریل ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)
تصویر:‌سربازان نیروهای دفاعی حین عملیات در کرانه باختری، ۱۴ آوریل ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

گفته شد دو مرد مزبور دچار جراحات جدی شده اند؛ ارتش گفت این دو تن در زدوخوردهای شهر یمون، نزدیک جنین، ابزار انفجاری به سمت سربازان پرتاب کردند؛ تیراندازی نیز در این ناحیه گزارش شد.

طبق اظهار وزارت بهداشت فلسطینیان، صبح دوشنبه دو فلسطینی در کرانهٔ باختری حین زدوخورد با سربازان اسرائیلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دچار آسیب جدی شدند.

یک سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت این دو مرد اقدام به پرتاب ابزار انفجاری به سمت سربازانی کرده بودند که حین عملیات دستگیری [مظنونان] در شهر یامون بودند.

این سخنگو گفت «دهها تن از فلسطینیان در محل گرد آمده بودند، و سنگ و ابزار انفجاری به سمت نیروهای اسرائیل پرتاب می کردند. سربازان به سمت کسانی که گمان می رفت کوشیده اند ابزار انفجاری به سمت ایشان پرتاب کنند، شلیک کردند. ضاربان شناسایی شدند.»

فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، دو مرد را نشان می داد که نقش زمین شده بودند، و سربازان اسرائیلی نیز در پسزمینه دیده می شدند.

بنا به اظهار مسؤولان وزارت بهداشت فلسطینیان، این دو مرد به بیمارستانی در شهر جنین منتقل شدند.

سخنگوی ارتش گفت سربازان اسرائیلی در این عملیات آسیب ندیدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل اندکی بعد در بیانیه ای گفتند سربازان در طول شب یکشنبه ۱۱ مظنون تحت تعقیب فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند، از جمله چهار تن که گفته می شود هفتهٔ گذشته به مردی اسرائیلی در شهر حُسان حمله کرده اند.

در میان حمله های مرگبار در اسرائیل، و با توجه به این برخی از مهاجمان از شمال کرانه باختری آمده بودند، هفته های اخیر شاهد افزایش فعالیت ارتش در این ناحیه بود.

در پی ۱۴ کشته در حمله های مکرر تروریستی در شهرهای اسرائیل، تنش های میان اسرائیل و فلسطینیان به شدت بالا گرفته است.

زدوخورد هفته های اخیر با نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری منجر به کشته شدن دست کم پانزده فلسطینی شد. چندین تن دیگر نیز حین انجام حمله به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند.

یک سخنگوی ارتش گفت در اولین روز عید پسح، از جمع شب تا شنبه شب، حادثهٔ مهم در کرانه باختری روی نداد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/2-palestinians-shot-in-west-bank-clashes-with-idf-army-says-they-attacked-troops/

اطلاعات بیشتر در مورد