اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

دو سرباز نیروهای دفاعی در عملیات تصرف پاسگاه حماس در غزه کشته شدند، سربازان، فرمانده و ۵۰ تروریست را کشتند

تصویر: در اسکرین شات از ویدئوی AFPTV، فلسطینیان در حفره-ای که بر اثر بمباران ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ در جبلیه، شمال نوار غزه ایجاد شد، در جستجوی بازماندگان-اند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت حملهٔ هوایی جزو بمباران گستردهٔ عاملان و زیرساخت-های گردان جبلیهٔ مرکزی گروه تروریستی حماس است. Fadi Alwhidi/AFP)
تصویر: در اسکرین شات از ویدئوی AFPTV، فلسطینیان در حفره-ای که بر اثر بمباران ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ در جبلیه، شمال نوار غزه ایجاد شد، در جستجوی بازماندگان-اند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت حملهٔ هوایی جزو بمباران گستردهٔ عاملان و زیرساخت-های گردان جبلیهٔ مرکزی گروه تروریستی حماس است. Fadi Alwhidi/AFP)

گروهبان ستاد روئی ولف و گروهبان ستاد لاوی لیپشیز، هر دو ۲۰ ساله، در جنگ کشته شدند؛ در انفجار جلبیه بنا با خاک یکسان شد؛ نیروهای دفاعی اسرائیل گفت با بمباران تونل تروریستی، که با خاک یکسان شد، بناهای محله-های اطراف فروریختند.

روز سه-شنبه دو سرباز اسرائیلی حین جنگ در شمال نوار غزه کشته شدند. نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد در جبلیه عملیات عظیمی کرده که طی آن یک فرمانده حماس و دهها عامل تروریست کشته شدند.

این عملیات شامل حمله-های هوایی و تصرف مجتمعی توسط نیروی زمینی بود که طبق اعلام نیروهای دفاع در کنترل گردان جبلیهٔ مرکزی حماس بوده است. در پی این انفجار، چندین بنا در ناحیهٔ جبلیه فرو ریخت؛ نیروهای دفاعی گفت بناهای مزبور با فروریختن تونل-های تروریستی زیر آنها در حملهٔ هوایی، که فرمانده گردان و زیرساخت تروریستی را هدف گرفت، فرو ریختند.

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل، حدود ۵۰ تروریست در عملیات زمینی روز سه-شنبه کشته شدند.

دو سرباز مزبور روز سه-شنبه به نام-های گروهبان ستاد روئی ولف ۲۰ ساله، از رمات گن، و گروهبان ستاد لاوی لیپشیز ۲۰ از موعدین، که هر دو در یگان اکتشاقی تیپ پیاده-نظام گیواتی خدمت می-کردند، معرفی شدند.

دریابان دانیل هگاری سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائيل، غروب سه-شنبه گفت این دو سرباز حین عملیات تصرف سنگر حماس در جبلیه، «حین نبرد، شجاعانه» کشته شدند.

هگاری گفت «این جنگی بغرنج، و تن به تن است در نبرد سنگین امروز، سربازان خود را از دست دادیم.»

هگاری گفت سربازان، با قهرمانی و دلاوری با تروریست-ها جنگیدند. «این زدوخوردی است خطرناک. هزینه دارد. این زدوخوردی است بغرنج، اما برای دستیابی به اهداف ما در جنگ، اهمیت اساسی دارد.»

یوآو گالانت وزیر دفاع، غروب سه-شنبه گفت پیشروی نیروهای دفاعی در عملیات زمینی در نوار غزه «چشمگیر» است، اما «هزینه-ای سنگین» نیز می-پردازد.


تصویر: گروهبان ستاد لاوی لیپشیز، ۲۰ ساله، از موعدین (چپ)، و گروهبان ستاد روئی ولف، ۲۰ ساله، از رمت گن (راست). هر دو در یگان اکتشافی تیپ پیاده-نظام گیواتی خدمت می-کردند و در نبرد ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه کشته شدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/2-idf-soldiers-killed-in-gaza-as-troops-take-hamas-post-kill-commander-50-terrorists/

اطلاعات بیشتر در مورد