دومین «پسر حماس» نیز گروه تروریستی را ترک کرد و فساد و حلقه جاسوسی ترکیه را افشا ساخت
جستجو

دومین «پسر حماس» نیز گروه تروریستی را ترک کرد و فساد و حلقه جاسوسی ترکیه را افشا ساخت

«شعیب یوسف»، پسر بنیانگزار حماس و برادر «شاهزاده سبز» که مخفیانه برای شباک فعالیت میکرد، پس از گریز از گروه، در تلویزیون اسرائیل به افشاگری پرداخت، پدر خود را دعوت به کناره گیری کرد.

«شعیب یوسف»، پسر «حسن یوسف» بنیانگزار حماس، پس از ترک گروه تروریستی و متهم نمودن آن به فساد با تلویزیون اسرائیل به گفتگو نشست. (Screencapture, July 3, 2019, Channel 12)
«شعیب یوسف»، پسر «حسن یوسف» بنیانگزار حماس، پس از ترک گروه تروریستی و متهم نمودن آن به فساد با تلویزیون اسرائیل به گفتگو نشست. (Screencapture, July 3, 2019, Channel 12)

«شعیب یوسف»، پسر بنیانگزار حماس و برادر «شاهزاده سبز» که مخفیانه برای شباک فعالیت میکرد، پس از گریز از گروه، در تلویزیون اسرائیل به افشاگری پرداخت، پدر خود را دعوت به کناره گیری کرد.

این اتفاقی هرروزه نیست که یک عضو حماس به این سازمان تروریستی پشت کند، به آسیای جنوب شرقی بگریزد و تصمیم به افشای فساد و عملکردهای درونی عملیات ترکیه در مصاحبه ای با خبرنگار تلویزیون اسرائیل افشا کند.

از این عجیبتر اما وقتی است که چنین کسی پسر یکی از بنیانگزاران حماس باشد. و میتوان گفت تقریبا غیرممکن است که او دومین پسر همان بنیانگزار باشد که از تنگای گروه اسلامیستی فرار میکند و ماجرای خود را مقابل چشم عموم میگذارد.

اما اینها همه دقیقا همان است، که بنا به این مصاحبه، که روز چهارشنبه از کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل پخش شد، در واقع اتفاق افتاد.

شعیب یوسف، پسر «شیخ حسن یوسف»، از بنیانگزاران حماس، و برادر «مصعب یوسف» که به خاطر فعالیتهایش در کمک به شباک در خنثی نمودن تهاجمهای تروریستی، «شاهزاده سبز» لقب گرفت، پست خود در ترکیه را مخفیانه ترک کرد و به کشوری نامعلوم در آسیا فرار کرد.

وی سپس با «اوحاد حیمو» مسؤول امور فلسطین کانال ۱۲ اسرائیل تماس گرفت تا ماجرای خود را روایت کند.

پستهای شنود ترکیه

یوسف، ۳۸ ساله، که اول بار در یک مسجد ملاقات کرد، توضیح داد که چگونه برای «شاخه سیاسی» حماس در ترکیه، که در واقع عملیات گردآوری اطلاعات سرّی بوده، فعالیت میکرده است.

یوسف گفت «حماس در خاک ترکیه، زیر پوشش جامعه مدنی، به عملیات امنیتی و نظامی میپردازد». «مراکز امنیتی دارند و با تجهیزات پیشرفته ای که آنجا دارند مردم و رهبران (فلسطینی) در رام الله را شنود میکنند.

وی گفت «برای اینکار تجهیزات پیشرفته و برنامه های کامپیوتری دارند». از وی پرسیده شد آیا مکالمات تلفنی اسرائیلیها نیز شنود میشود، و او گفت بله، اما مایل نبود جزئیات بیشتری ارائه دهد. یوسف گفت کشورهای عربی نیز هدف این عملیات اند.

با اینحال او حماس را متهم کرد که در راستای منافع مردم فلسطینی عمل نمیکند.
وی گفت «آنها طبق یک دستورکار بیگانه کار میکنند. این بخاطر مساله فلسطینیان نیست. برعکس، اطلاعات را در مقابل دریافت کمکهای مالی به ایران میفروشند»، و اشاره کرد که آن مبالغ از راه بانکهای ترکیه می آید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/second-son-of-hamas-leaves-terror-group-exposing-corruption-turkish-spy-ring/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله