«دومین سال آزادی» : سکه‌ ای از دوران قیام بارکوخبا در نزدیکی تپه معبد مقدس کشف شد
جستجو

«دومین سال آزادی» : سکه‌ ای از دوران قیام بارکوخبا در نزدیکی تپه معبد مقدس کشف شد

روز دوشنبه، اداره باستان شناسی اسرائیل کشف سکه ای در نزدیکی تپه معبد مقدس در شهر قدیم اورشلیم، که در دوران شورش بار کوخبا ضرب شده را اعلام کرد.

طبق اظهار اداره باستان شناسی اسرائیل، کشف این سکه، که یکی از چهار سکه ای است که از آن دوران بدست آمده، با «ایام لگ باعومر» مصادف شد.

روز دوشنبه، اداره باستان شناسی اسرائیل کشف سکه ای در نزدیکی تپه معبد مقدس در شهر قدیم اورشلیم، که در دوران شورش بار کوخبا ضرب شده را اعلام کرد.

اعلام کشف سکه، با ایام لگ باعومر، که غروب دوشنبه آغاز می شود، مصادف شد و مناسبت آن، مرگ خاخام شمعون بار یوحای، از حکیمان قرن دوم است.

در اسرائیل، این روز را با افروختن توده های عظیم آتش در بزرگداشت بار یوحای، و همچنین شورشیان سالهای ۱۳۵ تا ۱۳۲ بارکوخبا در دوران مشترک که در یهودا علیه امپراطور روم شوریدند، جشن می گیرند.

بر یک روی این سکه، که در پارک باستان شناسی ویلیام دیویدسون، در مجاورت دیوار ندبه کشف شد، خوشه ای انگور و عبارت «دومین سال از آزادی اسرائیل» – در اعلام هدف شورشیان – و در روی دیگر آن، نخل و عبارت «اورشلیم» نقش شده است.

«دکتر دونالد تزوی آریل»، رئیس دپارتمان مسکوکات اداره باستان شناسی اسرائیل، گفت از میان هزاران سکه ای که در ناحیه شهر قدیم یافت شده، تنها چهار تا از دوران شورش بارکوخبا بجا مانده است، اما از این دوره، در نواحی دیگر سکه های بیشتری کشف شده است.

او همچنین گفت سکه تازه، تنها سکه ای از آن دوره است که در اورشلیم یافت شده و نام شهر را نیز بر خود دارد. از آنجایی که نیروهای بار کوخبا هرگز قادر نشدند از مرزهای شهر باستانی به درون نفوذ کنند، «موران حگبی»، و «دکتر جو یوزیل»، باستان شناسان اداره باستان شناسی اسرائیل حدس می زنند که این سکه ها را لژیونرهای رومی، که شورش را در هم شکستند، به یادگار به اورشلیم آورده باشند.


تصویر: ‌این عکس را اداره باستان شناسی اسرائیل در ۱۱ مه ۲۰۲۰ منتشر کرده و سکه ای از دوران شورش بار کوخبا را نشان می دهد که در نزدیکی تپه معبد مقدس در شهر قدیم اورشلیم کشف شده است.
(Israel Antiquities Authority)

شورش بار کوخبا، که سه سال و نیم به طول انجامید، آخرین، و به قولی، بزرگترین قیام از میان چندین قیام یهودیان علیه حاکمان بیگانه در دوران باستان بوده است. شوریان از مدتها پیش برای قیام آماده شده بودند، و بنا به تاریخ نگار قرن سوم، «دیو کاسیوس»، برای سرکوب قیام، لژیونرهای رومی را از نواحی دیگر تحت سلطهٔ امپراطوری آورده بودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/year-2-of-freedom-ancient-coin-from-bar-kochba-revolt-found-near-temple-mount/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله