دولت اسرائیل: ۱.۸ میلیون اسرائیلی، نیمی از آنها کودک، در فقر بسر میبرند
جستجو

دولت اسرائیل: ۱.۸ میلیون اسرائیلی، نیمی از آنها کودک، در فقر بسر میبرند

بنا به گزارش سالانه انستیتوی بیمه ملی که روز سه شنبه منتشر شد، فقر در جامعه اسرائیل در ۲۰۱۸ یک درصد افزایش یافته است.

تصویر: مردی در محله فلورنتین تل آویو، در جستجو میان آشغالها، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹. (Sara Klatt/FLASH90)
تصویر: مردی در محله فلورنتین تل آویو، در جستجو میان آشغالها، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹. (Sara Klatt/FLASH90)

گزارش انستیتوی بیمه ملی، نرخ فقر کودکان کشور در لیست سازمان همکاریهای اقتصاد و توسعه را یکی مانده به آخر اعلام کرد؛ نماینده کنست بفریاد از «یکی از عمیق ترین بحرانهایی که اسرائيل بخود دیده» گلایه کرد.

بنا به گزارش سالانه انستیتوی بیمه ملی که روز سه شنبه منتشر شد، فقر در جامعه اسرائیل در ۲۰۱۸ یک درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است ۴۶۹۴۰۰ خانواده، شامل ۱.۸ میلیون نفر، در ۲۰۱۸ زیر خط فقر قرار داشته اند. حدود ۸۴۱۰۰۰ از این افراد کودک بوده اند.

این گزارش که شامل اورشلیم شرقی نمیشود، نشان میدهد نرخ فقر ۲۰۱۷ که ۱۹.۴درصد بوده، سال پس از آن به ۲۰.۴ درصد افزایش یافته است. همزمان، نرخ فقر کودکان دو درصد افزایش یافته و از ۲۷.۱ درصد به ۲۹.۱ درصد رسیده. فقر در میان سالمندان نیز از ۱۷.۲ درصد به ۱۸.۸ درصد رسیده است.

نرخ فقر کودکان، اسرائیل را در لیست سازمان همکاریهای اقتصاد و توسعه، یکی مانده به آخر قرار داده، و پایین تر از آن ترکیه قرار دارد.

فقر در میان اعراب نیز افزایش یافته و از ۴۲.۶ درصد به ۴۴.۲ درصد رسیده و همچنان بالاتر از دیگر بخشهای جامعه است.

خط فقر در ۲۰۱۸ با درآمد ۳۹۲ شکل (۱۰۴۰ دلار) در ماه برای مجردها و ۵۷۵۰ شکل (۱۶۶۴ دلار) برای زوج ها [با هر فرزند، دستگیره از دسترس دورتر میشود].

تهیه کنندگان گزارش اشاره کردند به دلیل غیرقابل اطمینان بودن آمار و مشکلهای نمونه، شمول ارقام اورشلیم شرقی تحت کنترل اسرائیل در گزارش دشوار بوده است. (هنگام شمول آمار آن موارد مشکلدار، نرخ فقر کودکان از ۲۹.۶ درصد در ۲۰۱۷ به ۳۰٪ افزایش می یابد در حالیکه نرخ کل فقر از ۱۸.۴٪ به ۱۸٪ کاهش می یابد.

عمق فقر نیز وخیم تر شده است: خانواده های فقیر درآمدی داشته اند که ۳۲٪ زیر خط فقر بوده، و ۲۷.۷٪ سال گذشته افزایش یافته بوده است.

شکاف میان مردان و زنان نیز افزایش داشته، و فقر زنان ۰.۲٪ بالا رفته و فقر مردان ۰.۸٪ کاهش یافته و شکاف را ۱٪ بیشتر کرده است.

انستیتوی بیمه ملی اشاره که افزایش رشد اقتصادی و حقوقها در ۲۰۱۸ کیفیت زندگی را به طور کل در کشور بالا برده و درآمدها به طور متوسط ۴.۱٪ افزایش یافته و خط فقر را نیز که در ۲۰۱۷ ۳۴۲۳ شکل (۹۹۰ دلار) برای مجردها و ۵۴۷۷ شکل (۱۵۸۵ دلار) برای زوج ها بوده را بالاتر برده است.

این آمار، اسرائیل را در لیست نابرابری درآمد «جینی» از حد متوسط سازمان همکاریهای اقتصاد و توسعه، ۱۰٪ بالاتر قرار داد.


تصویر: منظره محله «سیلوان» اورشلیم شرقی، ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷. (Dario Sanchez/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/1-8-million-israelis-half-of-them-children-live-in-poverty-government/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله