اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۲

جستجو

دور تازهٔ رگبار راکت به اشکلون، اندکی پس از دور قبلی آغاز شد

تصویر:‌ راکت-هایی که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک می-شوند.
(AP Photo/ Fatima Shbair)
تصویر:‌ راکت-هایی که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک می-شوند. (AP Photo/ Fatima Shbair)

دقایقی پس از راکت-باران پیشین، بار دیگر رگبار راکت از غزه به سمت اشکلون آغاز شد.

اطلاعات بیشتر در مورد