دورهٔ آزمایش حیوانی نشان از کاربرد واکسن خوراکی کوئید ساخت اسرائیل دارد
جستجو

دورهٔ آزمایش حیوانی نشان از کاربرد واکسن خوراکی کوئید ساخت اسرائیل دارد

یک واکسن خوراکی کوئید، ساخت اسرائیل، روی موش‌ تأثیر مناسب داشته، و سازندگان امیدوارند تا ۹ ماه آینده آن را به عنوان دوز تقویتی واکسن انسانی آماده کنند.

تصویر تزئینی: واکسن خوراکی در قطره چکان. (zsv3207 via iStock by Getty Images)
تصویر تزئینی: واکسن خوراکی در قطره چکان. (zsv3207 via iStock by Getty Images)

سازندگان می گویند واکسن MigVax ساخت جلیله که بصورت قطره روی زبان استفاده می شود، ممکن است در ماههای آینده به چالش دشوار ارائهٔ واکسن تقویتی به میلیون ها نفر در سراسر جهان کمک کند.

یک واکسن خوراکی کوئید، ساخت اسرائیل، روی موش‌ تأثیر مناسب داشته، و سازندگان امیدوارند تا ۹ ماه آینده آن را به عنوان دوز تقویتی واکسن انسانی آماده کنند.

«دیوید زیگدون»، مدیرعامل MigVax در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «همه از نیاز به واکسن تقویتی حرف می زنند، و پس از دورهٔ موفقیت آمیز آزمون پیش-بالینی، امیدواریم واکسن خوراکی تقویتی کوئید را به بسیاری از ایشان عرضه کنیم.».

زیگدون گفت به بیش از ۷۰ موش واکسن معمول کوئید ۱۹ تزریق شد و سپس به آنها تقویتی MigVax داده شد، و چنانکه امید می رفت، سیستم ایمنی بدن آنها واکنش مثبت نشان داد. «سطح پادتن بدن آنها افزایش چشمگیر داشت، و نشان از عوارض جانبی هم نبود،».

دانشمندان از بعضی از موش ها نمونه خون گرفتند و در آزمایشگاه به SARS-Cov-2، ویروسی که باعث بیماری کوئید ۱۹ می شود، آلودند. «ویروس، در محیط آزمایشگاهی خنثی شد،».

پس از این موفقیت، اکنون قرار آزمایشهای انسانی گذاشته شده و در پی آن می توان برای استفاده انسانی دوزهایی از آن را آماده کرد و گمان می رود تا آن زمان تقاضا برای واکسن تقویتی کوئید زیاد باشد.

زیگدون افزود فناوری معینی که در واکسن تقویتی او بکار رفته امکان تأثیرگذاری بر نمونه های جدید ویروس کرونا را نیز ایجاد می کند، به این معنی که اگر گونه ای جدیدی از ویروس پدید آید که واکسن های موجود روی آن اثر نکند، می توان به افراد واکسن تقویتی داد تا مصونیت بدن را افزایش دهد.


تصویر: تیم پژوهشی، شامل دیوید زیگدون مدیرعامل، با پیرهن آبی، که بر واکسن MigVax کار می کند.
(courtesy of the Migal Galilee Research Institute)

در میان گروه کنترل شدهٔ موش ها، عکس العمل سیستم ایمنی موش هایی که واکسن خوراکی به آنها داده شد، قوی تر عمل کرد.

از هنگام شروع پاندمی، دانشمندانی در شمال اسرائیل تلاش صادقانه و پیگیری برای تنظیم یک واکسن علیه گونه های ویروسی که باعث بیماری برونشیت در انواع طیور می شود آغاز کردند، تا آن را برای مقابله با SARS-CoV-2 تنظیم کنند. آنها کار خود را در انستیتوی پژوهشی میگال جلیله که با بودجه دولتی اداره می شود، شروع کردند، و اکنون ادامه آن در کمپانی مرتبط، MigVax متمرکز شده است.

برخلاف واکسن فایزر، این محصول از رابط RNA استفاده نمی کند بلکه یک زیرواحد فناوری، حاوی قطعات خلوص یافتهٔ ویروس، که بخاطر توان تحریک سلول های ایمنی انتخاب شده را بکار می گیرد.

وقتی روشن شد که واکسن های تزریق دیگر با شتاب بیشتری حرکت می کنند، تیم MigVax تمرکز خود را بر تولید نمونهٔ دوز تقویتی، بجای نمونهٔ تلقیحی اولیه نهاد، و زیگدون می گوید اکنون این واکسن تقویتی برای حفظ مصونیت، ماهها پس از واکسیناسیون اینرسی، اهمیت اساسی دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-oral-covid-vaccine-works-as-booster-animal-trial-finds/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله