اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

ده سرباز، شامل دو افسر ارشد در نبرد غزه و شبیخون مرگبار کشته شدند

تصویر: سربازانی که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در نبرد علیه حماس در نوار غزه کشته شدند، ردیف بالا، چپ به راست: سرگرد روئی ملداسی؛ سرهنگ دوم تامر گرینبرگ؛ گروهبان آخیا دسکال؛ سرگرد موشه آورام بار اُن؛ کاپیتان لیئل هایو؛ ردیف پایین: گروهبان ستاد اوریا یاکوف؛ گروهبان یکم رام هخت؛ سرگرد بن شلی؛ گروهبان اران آلونی، و سرهنگ ایتسخاک بن باساط. (Courtesy; combo image: Times of Israel)
تصویر: سربازانی که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ در نبرد علیه حماس در نوار غزه کشته شدند، ردیف بالا، چپ به راست: سرگرد روئی ملداسی؛ سرهنگ دوم تامر گرینبرگ؛ گروهبان آخیا دسکال؛ سرگرد موشه آورام بار اُن؛ کاپیتان لیئل هایو؛ ردیف پایین: گروهبان ستاد اوریا یاکوف؛ گروهبان یکم رام هخت؛ سرگرد بن شلی؛ گروهبان اران آلونی، و سرهنگ ایتسخاک بن باساط. (Courtesy; combo image: Times of Israel)

۹ سرباز تیپ گولانی، یگان ۶۶۹ نیروی هوایی در یکی از مرگبارترین حوادث تهاجم زمینی اسرائیل در نبرد کنونی کشته شدند و شمار تلفات به ۱۱۵ تن رسید؛ مهندس رزمی در درگیری جداگانه کشته شد.

ارتش اسرائیل گفت روز چهارشنبه گفت ده سرباز نیروهای دفاعی اسرائيل، شامل دو فرمانده ارشد و چندین افسر در نبردی سنگین در غزه کشته شدند، و آمار مرگ تهاجم زمینی به ۱۱۵ تن رسید.

۹ تن از سربازان در نبردی در قلب شجعیه کشته شدند که یکی از مرگبارترین زدوخوردها از هنگام پیشروی سربازان به داخل نوار غزه است.

نیروهای دفاعی اسرائیل نام کشته-شدگان نبرد شجعیه را به ترتیب زیر اعلام کرد: سرهنگ ایتسخاک بن باساط، ۴۴ ساله، رئیس تیم فرماندهان تیپ گولانی، از اهالی سده یعکوف؛ سرهنگ دوم تامار گرینبرگ، ۳۵ ساله، فرمانده گردان ۱۳ تیپ گولانی، از اهالی آلموگ؛ سردگرد روئی ملداسی، ۲۳ ساله، فرمانده گروهان گردان سیزدهم، از اهالی آفولا؛ سرگرد موشه آورام بار اُن، فرمانده گروهانی از گردان ۵۱ تیپ گولانی، از رئانانا؛‌ کاپیتان لیئل هایو، ۲۲ ساله، فرمانده رسته-ای از گردان ۵۱، از اهالی شوهام؛ گروهبان اران آلونی، ۱۹ ساله، گردان ۵۱، از اهالی اوفاکیم؛ سرگرد بن شلی، ۲۱ ساله، فرمانده جوخه در یگان ۶۶۹ نیروی هوایی اسرائیل، از اهالی کیدرون؛ گروهان یکم رام هخت، ۲۰ ساله، از یگان ۶۶۹، از اهالی گیواتایم.

در میان افسران نیروهای دفاعی در تهاجم زمینی علیه حماس کشته شدند، بن باساط ارشدترین درجه را داشته است.

گروهبان ستاد اوریا یعکوف، ۱۹ ساله، مهندس رزمی گردان ۶۱۴ از اهالی اشکلون در حادثه-ای جداگانه در شمال غزه کشته شد. ارتش گفت سه سرباز دیگر به شدت مجروح شده-اند.

به تایمز اسرائیل گفته شد بنا به تحقیقات اولیه، غروب سه-شنبه سربازان پیاده-نظام تیپ گولانی، بهمراه نیروهای زرهی و مهندسی مشغول عملیات تجسسی در قلعه، یا در قلب شجعیه بودند که از مدتها پیش به عنوان مستحکم-ترین سنگر حماس در شمال غزه معروف است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/ten-soldiers-including-two-senior-officers-killed-in-gaza-fighting-and-deadly-ambush/

اطلاعات بیشتر در مورد