دهها تشکل و سازمان حقوق بشری، خواستار محکومیت تقض حقوق بشر در ایران شدند
جستجو

دهها تشکل و سازمان حقوق بشری، خواستار محکومیت تقض حقوق بشر در ایران شدند

دهها سازمان حقوق بشری و کنشگر مدنی، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند از یک قطعنامه کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

نقض حقوق بشر در ایران
نقض حقوق بشر در ایران

دهها سازمان حقوق بشری و کنشگر مدنی، با امضای نامه ای، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند از یک قطعنامه کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.

به گزارش کمپین حقوق بشر برای ایران، قطعنامه کانادا روز ۱۴ نوامبر (دو روز دیگر) به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تحویل داده می شود.

در این نامه آمده است که توجه پیوسته جامعه بین المللی برای اطمینان یافتن از اینکه ایران به تعهدات بین المللی اش درباره حقوق بشر عمل می کند، ضروری است.

این نامه را عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، دو سازمان عمده بین المللی حقوق بشری، تهیه کرده اند.

این نامه می گوید، با حمایت از قطعنامه کانادا، این پیام محکم به رهبران ایران فرستاده می شود که ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یک اولویت است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله