اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

«دعواها در گورستانها خاموش می شود»: هرتزوگ در سخنرانی روز یادبود جانباختگان اسرائیل، خواهان اتحاد شد

با بصدا درآمدن آژیرها، کشور اسرائیل به مدت یک دقیقهٔ کامل از حرکت ایستاد. مردم در خیابانها، در خانه ها، و روی بالکن ها در سکوتی مغموم ایستادند. ترافیک از حرکت افتاد، سرنشینان وسایل نقلیه پیاده شدند و در سکوت کنار خودروها ایستادند.

در ۳ مه ۲۰۲۲، در آرامستان دولتی اسرائیل در دیوار ندبهٔ اورشلیم، آژیر روز یادبود سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم به صدا درآمد. در عکس، آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل، چپ، و پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ، راست، حین یک دقیقه سکوت مشاهده می شوند. (Video screenshot)
در ۳ مه ۲۰۲۲، در آرامستان دولتی اسرائیل در دیوار ندبهٔ اورشلیم، آژیر روز یادبود سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم به صدا درآمد. در عکس، آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل، چپ، و پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ، راست، حین یک دقیقه سکوت مشاهده می شوند. (Video screenshot)

آژیرها در سراسر کشور به صدا درآمد و آغاز روز سوگواری بر ۲۸۲۸۴ سرباز به خاک افتاد و قربانیان تروریسم، از جمله ۱۷۷ نفر سال گذشته را اعلام کند؛ فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل: «ما از حق حیات خود دفاع می کنیم».

تصاویر:

در مراسم روز یادبود سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم، پای دیوار ندبه در شهر قدیم اورشلیم، ۳ مه ۲۰۲۲.
(Olivier Fitoussi/Flash90)


مراسم دولتی روز یادبود سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم در اسرائیل، در محل دیوار ندبهٔ اورشلیم در ۳ مه ۲۰۲۲. (Video screenshot)


با بلند شدن صدای آژیر در مراسم یادبودی که در ۳ مه ۲۰۲۲ برای سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم در محل دیوار ندبهٔ اورشلیم برگزار شد، سربازها خبردار ایستاده اند. (Video screenshot)

در ساعت ۸ شب در سراسر کشور آژیرها به صدا درآمدند تا آغاز روز یادبود را اعلام کنند و اسرائیل به سوگواری سربازان به خاک افتاده و قربانیان تروریسم نشست.

با بصدا درآمدن آژیرها، کشور اسرائیل به مدت یک دقیقهٔ کامل از حرکت ایستاد. مردم در خیابانها، در خانه ها، و روی بالکن ها در سکوتی مغموم ایستادند. ترافیک از حرکت افتاد، سرنشینان وسایل نقلیه پیاده شدند و در سکوت کنار خودروها ایستادند.

مراسم رسمی در محل دیوار ندبهٔ شهر قدیم اروشلیم برگزار شد و ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری کشور در سخنرانی خود مردم اسرائيل را فراخواند که در فضایی از اتحاد به توسعهٔ کشور ادامه دهند.

او گفت «پسران و دختران ما که در دفاع از این خاک جان دادند، شانه به شانهٔ هم جنگیدند، و با هم به خاک افتادند. آنها نپرسیدند، و کسی نیز از آنها نپرسید کدام یک متعلق به جناح راست و کدام متعلق به جناح چپ است. کدامیک مذهبی است. کدامیک سکولار است. کدام یهودی است و کدام یهودی نیست.»

«آنها با هویت اسرائیلی خود به خاک افتادند، در راه دفاع از اسرائیل. در گورستان ها، مجادله ها از صدا می افتد. میان سنگ قبرها سکوت برقرار است. سکوتی که از ما مطالبه می کند که با هم، تنها آرزوی پیش از مرگ آنان را بجا بیاوریم: رستاخیر اسرائيل است. ساختن اسرائيل. با اتحاد، یکپارچه، و مسؤولیت پذیر. چرا که ما خواهر و برادریم.»

هرتزوگ اذعان داشت که رشته تهاجمات تروریستی اخیر ۱۶ کشته به جا گذاشته، و خشونت و مرگ را به خیابان های شهر کشانده است.

او گفت «حتی امروز، دشمنان ما با ترور نفرت انگیز علیه ما قیام می کنند، و مثل همیشه ما را می یابند که آماده و مصمم ایستاده ایم، در دستی سلاح، و دست دیگر دراز شده به صلح و گفتگو.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/arguments-fall-silent-in-cemeteries-herzog-calls-for-unity-at-memorial-day-speech/

اطلاعات بیشتر در مورد