دستگیری یک فعال حقوق حیوانات بدلیل اعتراض به شرایط وخیم آنها در ایران
جستجو

دستگیری یک فعال حقوق حیوانات بدلیل اعتراض به شرایط وخیم آنها در ایران

یک فعال حقوق حیوانات که در راستای اعتراض به نقض حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی اقدام به اعتصاب غذا و راهپیمایی کرده بود، توسط نیروهای امنیتی نظام دستگیر شد.

شریف باجور عضو هیت مدیره انجمن سبز چیا مریوان
شریف باجور عضو هیت مدیره انجمن سبز چیا مریوان

یک فعال حقوق حیوانات که در راستای اعتراض به نقض حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی اقدام به اعتصاب غذا و راهپیمایی کرده بود، توسط نیروهای امنیتی نظام دستگیر شد.

در پی تداوم خفقان و عدم آزادی بیان در ایران و بدنبال نقض حقوق حیوانات توسط دولت جمهوری اسلامی، شریف باجور عضو هیت مدیره انجمن سبز چیا مریوان که در اعتراض به خشونت علیه حیوانات توسط مسئولین ذیربط نظام، دست به اعتصاب غذا و راهپیمایی اعتراضی زده بود، روز گذشته دوازدهم آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

بنابر گزارش هرانا، شریف باجور فعال حقوق حیوانات هنگام راهپیمایی و اعتصاب غذا در اعتراض به خشونت علیه حیوانات و نقض حقوق آنها توسط جمهوری اسلامی و حمایت از هفت سگ که مادرشان توسط ماموران شهرداری کشته شده بود، توسط نیروهای امنیتی در “دزلی” بازداشت شد.

گفتنی ست که این فعال حقوق حیوانات درصدد بوده است تا با راهپیمایی و اعتصاب غذا از مریوان تا ثلاث باباجانی صدای هشت سگی باشد که مادر آنها بی رحمانه و به دست ماموران خشونت طلب شهرداری، کشته شده بود.

شایان ذکر است که دستگیری این فعال حقوق حیوانات در حالیست که درپی مطالبات حامیان حیوانات جهت احقاق حقوق آنها از مراجع قضایی و سازمان حفاظت از محیط زیست، فعالان دیگری نیز در این راستا دستگیر و مورد آزار مراجع انتظامی رژیم قرار گرفته اند که این امر در راستای تجمعات مسالمت آمیز آنها و همچنین اعتراضات وارده به نحوه برخورد دولت جمهوری اسلامی با حیوانات صورت گرفته است که به واسطه اعتراضاتشان خواهان ایجاد شرایطی امن برای حیوانات در سطوح شهری، عدم آسیب رسانی مراجع ذیربط به آنان و وضع قوانینی برای مجازات عاملان آزار حیوانات شده اند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله