اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

در ۲۰۲۲، با توجه به روند استوار دورهٔ پساکوئید، اسرائیل از ۲ میلیون گردشگر در کشور استقبال کرده است

در فاصلهٔ ژانویه تا اکتبر امسال بیش از ۲ میلیون توریست به اسرائیل سفر کرده اند و بنا به آمار وزارت گردشگری، گمان می رود این رقم تا پایان ۲۰۲۲ به ۲.۵ میلیون برسد.

تصویر: مردم در نوامبر ۲۰۲۲ در ساحل دریا در «عین بوکک» حمام آفتاب می گیرند. (Yuriy Komarov via iStock by Getty Images)
تصویر: مردم در نوامبر ۲۰۲۲ در ساحل دریا در «عین بوکک» حمام آفتاب می گیرند. (Yuriy Komarov via iStock by Getty Images)

در هتل ها شمار اسرائیلی هایی که به تعطیلات رفته اند بر شمار گردشگران بیگانه پیشی می گیرد و شمار اتاق های خالی بسرعت افزایش می یابد.

در فاصلهٔ ژانویه تا اکتبر امسال بیش از ۲ میلیون توریست به اسرائیل سفر کرده اند و بنا به آمار وزارت گردشگری، گمان می رود این رقم تا پایان ۲۰۲۲ به ۲.۵ میلیون برسد.

ارقام ماه گذشتهٔ وزارتخانه نشان داد که در اولین ۱۰ ماههٔ امسال حدود ۲۰۷۸۰۰۰ گردشگر وارد اسرائیل شده اند. وزارت گردشگری گفت اگر این روند به همین شکل در ماههای نوامبر و دسامبر هم ادامه یابد، شمار مسافرانی که تا پایان امسال وارد کشور می شوند به رقم بیسابقهٔ ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون مسافر سر خواهد زد.

طبق اظهار وزارت گردشگری (لینک به عبری)، این ارقام در مقایسه با ارقام سال ۲۰۱۹ که حدود ۴.۵ میلیون گردشگر وارد اسرائیل شدند اندک است، با وجود این نشان از بهبود بازار گردشگران بومی دارد.

اسرائیل تا ماه مارس که تمامی محدودیت های مرتبط با کوئید را لغو کرد، آسمان خود را به روی پروازهای مسافربری نگشوده بود. از تابستان امسال مسافران پروازهای ورودی بین المللی که تبعهٔ بیگانه اند ملزم بوده اند بیمهٔ سلامت شامل هزینهٔ درمان کوئید ۱۹ بهمراه داشته باشند.

ارقامی که صنایع هتلداری ارائه می دهد نیز نشان از بهبود بازار گردشگری دارد. بنا به ادارهٔ مرکزی آمار، CBS، در مقایسه با رقم ۲۱.۸ میلیون نفر در همان دوره در سال ۲۰۱۹، در فاصلهٔ ژانویه تا اکتبر امسال ۱۹.۳ میلیون نفر اقامت در هتل ها ثبت شده است.

رویهم رفته، امسال در مقایسه با ۹ ماه اول سال ۲۰۱۹، اقامت در هتل ها حدود ۶۱٪ تخمین شده است. از ۱۹.۳ میلیون اقامتی که CBS در هتل ها ثبت کرده، ۵.۶ میلیون (۲۹٪) گردشگران خارجی و بیش از ۱۳ میلیون اسرائیلی یا توریست داخلی بوده اند. در سال ۲۰۱۹، CBS حدود ۱۰ میلیون اقامت شبانهٔ گردشگران بیگانه و حدود ۱۲ میلیون گردشگر بومی در هتل ها ثبت کرد. ناظران صنایع هتلداری و گردشگری گمان دارند که شمار افزودهٔ گردشگران اسرائیلی در کشور حتی در صورت افزایش گردشگران بیگانه همچنان ادامه یابد.


تصویر: اتاق خواب در لایتهاوس، تل آویو. (courtesy Brown Hotels)

 ارقامCBS نشان می دهد که از ماه مه به اینسو، میزان کل اقامت در هتل ها هر ماه بیش از ۶۵٪ بوده است. بیشترین بهبود بازار در جنوب اسرائیل مشاهده شد که میزان اقامت در هتل ها در مقایسه با رقم ۷۰.۹٪ دوران پیش از پاندمی، در فاصلهٔ ژانویه و اکتبر به ۶۸.۸٪ رسید. طبق آمار CBS، میزان اقامت در هتل های ناحیهٔ ایلات و دریای سیاه هر دو در ماه های اکتبر ۷۰٪ بوده است.

میزان اقامت در هتل های ناحیهٔ اورشلیم در فاصلهٔ ژانویه و اکتبر به ۵۴.۴٪ رسید و میزان اقامت در هتل های تل آویو ۶۰.۷٪ ثبت شد که از روزهای اوج آن در ۲۰۱۹ که ۷۴.۵٪ بود، کاهش داشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-welcomes-over-2-million-tourists-in-2022-amid-steady-post-covid-recovery/

اطلاعات بیشتر در مورد