اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

در یکی-دو حملهٔ نادر اخیر به زیرساختهای غیرنظامی ایران دست اسرائیل در کار بود

تصویر: در پی انفجار لولهٔ گازی در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خارج شهر بروجن، استان چارمحال و بختیاری در غرب کشور، شعله-های آتش زبانه می-کشند. (Reza Kamali Dehkordi/Fars News Agency via AP)
تصویر: در پی انفجار لولهٔ گازی در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خارج شهر بروجن، استان چارمحال و بختیاری در غرب کشور، شعله-های آتش زبانه می-کشند. (Reza Kamali Dehkordi/Fars News Agency via AP)

وزیر نفت ایران مصرّ است اختلال ناشی از حمله به لوله-های نفت جزئی بود، گزارش نیویورک تایمز اما حاکی است انفجار به قطع گستردهٔ برق در پنج استان منجر شد.

نیویورک تایمز در گزارش روز جمعهٔ خود با استناد به دو مقام غربی و استراتژیست نظامی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشت اسرائيل در یکی-دو حملهٔ این هفته به لوله-های اصلی انتقال گاز داخل ایران که دسترسی میلیونها نفر به جریان گاز را قطع کرد، نقش داشته است.

حملهٔ مزبور، اگر تصدیق شود، تخاصمی از سوی اسرائيل است که در طول سالها با چندین حمله به ایران، و به ویژه علیه برنامهٔ هسته-ای کشور، و نیز ترور چهره-های رده-بالا مرتبط محسوب شده است.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران در سخنانی تحت عنوان «خرابکاری و تهاجم تروریستی» گفت «برنامهٔ دشمن این بود جریان گاز را در فصل زمستان در تعدادی از شهرهای بزرگ و استانهای کشور به صورت کامل قطع کنند.»

اوجی از انتساب مستقیم انفجارها به اسرائیل احتراز کرد اما گفت دشمنان توسعه و رفاه مردم ایران… مانند گذشته زیرساختهای انتقال گاز کشور را هدف کینه-جویی قرار دادند تا از این طریق به مردم آسیب زده و به سرمایهٔ اجتماعی کشور ضربه وارد کنند.»

یک مقام غربی به نیویورک تایمز گفت این حمله عمدتا نمادین بود، و آسیب اندکی وارد کرد و به آسانی قابل ترمیم بود، اما پیامی فرستاد مبنی بر آنکه اسرائیل قادر است به خرابکاریهای مهم اقدام کند.

اوجی همچنین گفت اختلالی که بر اثر انفجار ببار آمد جزئی بود اما مقامات دولتی و رسمی در کمپانی گاز دولتی از قطعی گستردهٔ برق در پنج استان کشور که به تعطیل برخی ادارات دولتی منجر شد، خبر دادند.


تصویر: جواد اوجی وزیر نفت ایران در مراسم گشایش بیست و چهارمین جلسهٔ وزارتی انجمن کشورهای صادرکنندهٔ نفت (GECF) در قاهره، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

لولهٔ انتقال گاز طبیعی که هدف حمله واقع شد، از استان چهارمحال و بختیاری در غرب کشور می-گذرد و به شهرهای ساحل دریای خزر می-رسد. این لوله که حدودا ۱۲۷۰ کیلومتر (۷۹۰ مایل) طول دارد از عسلویه شروع می-شود که در مرکز میدان گازی فراساحلی پارس جنوبی ایران است.

در این استان که محل زندگی قوم بختیاری، شاخه-ای از قوم لور ایران است، گروه شورشی شناخته-شده-ای وجود ندارد که احتمال فعالیت خرابکارانهٔ آن برود.

دو مقام غربی گفتند در انفجار دیگری که روز پنجشنبه در کارخانهٔ تولید حلّالهای شیمیایی در حومهٔ تهران رخ داد نیز اسرائیل نقش داشته است. با اینحال، نیویورک تایمز به نقل از مقامات محلی گفت علت انفجار، سانحه-ای در منبع سوخت کارخانه بوده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/israel-reportedly-behind-rare-pair-of-recent-strikes-on-iran-civilian-infrastructure/

اطلاعات بیشتر در مورد