اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

در گزارش سالانهٔ کریسمس گفته رشد جمعیت مسیحیان اسرائیل به ۱۸۵۰۰۰ رسیده است

گزارش سالانهٔ ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل از جامعهٔ‌ مسیحیان کشور که روز یکشنبه منتشر شد، می گوید جمعیت مسیحیان در سال ۲۰۲۱ رشد ۲٪ داشته و به ۱۸۵۰۰۰ رسیده، و ۱.۹٪ جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهد.

تصویر تزئینی: رژهٔ کریسمس در مقابل کلیسای مهد شهر بیت اللحم کرانه باختری که گمان می رود زادگاه عیسی مسیح باشد، در شب پیش از کریسمس، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲. (Wisam Hashlamoun/Flash90)
تصویر تزئینی: رژهٔ کریسمس در مقابل کلیسای مهد شهر بیت اللحم کرانه باختری که گمان می رود زادگاه عیسی مسیح باشد، در شب پیش از کریسمس، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

ادارهٔ مرکزی آمار می گوید جمعیت مسیحیان اسرائیل که عمدتا در شمال کشور ساکن هستند، ۲٪ در سال ۲۰۲۱ رشد کرده است.

گزارش سالانهٔ ادارهٔ مرکزی آمار اسرائیل از جامعهٔ‌ مسیحیان کشور که روز یکشنبه منتشر شد، می گوید جمعیت مسیحیان در سال ۲۰۲۱ رشد ۲٪ داشته و به ۱۸۵۰۰۰ رسیده، و ۱.۹٪ جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهد.

این گزارش که در روز کریسمس منتشر شد، اشاره کرد که بیش از سه چهارم جمعیت مسیحیان اسرائیل عرب هستند، و ۷٪ کل جمعیت عرب های کشور را تشکیل می دهند.

اکثریت مسیحیان اسرائیل، (۷۰٪) در شمال کشور و عمدتا در ناصره و حیفا زندگی می کنند. حدود ۱۳۰۰۰ نفر در اورشلیم ساکن هستند.

در این گزارش آمد که ۵۲.۹٪ از مسیحیان عرب و ۳۱.۲٪ از مسیحیان غیرعرب پس از پایان دبیرستان به تحصیلات ادامه داده و آموزش عالی می بینند، که شمار آن از جمعیت مسلمانان عرب (۳۱.۲٪) و جمعیت یهودیان (۴۸.۲٪) [که به تحصیلات ادامه می دهدند] بیشتر است.

شمار مسیحیان عرب در دانشگاه در رشته های علوم اجتماعی، حقوق، ریاضیات، آمار، و علوم کامپیوتری بیشتر، و در رشته های آموزش، علوم تجارت و مدیریت، و علوم پیراپزشکی کمتر است.


تصویر: فلسطینیان در شب کریسم، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، حین راهپیمایی در رژهٔ کریسمس در مقابل کلیسای مهد شهر بیت اللحم کرانه باختری که گمان می رود زادگاه عیسی مسیح باشد. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

در این گزارش آمد که متوسط زادوولد زنان مسیحی در مقایسه با ۱.۸ کودک به ازای هر زن در ۲۰۱۹، [در ۲۰۲۱] ۱.۷۷ کودک به ازای هر زن بوده است. شمار فرزندان زنان مسیحی عرب از این نیز کمتر، و ۱.۶۸ فرزند به ازای هر زن بوده است.

هر خانوار مسیحی شامل ۳.۰۶ نفر بوده، که با خانوار یهودی [۳.۰۵] همتراز است، اما از خانوار مسلمان [۴.۴۶] کوچکتر بوده است.

https://www.timesofisrael.com/annual-christmas-report-says-israels-christian-population-has-grown-to-185000/

اطلاعات بیشتر در مورد