اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

در گزارشهای سازمان ملل، اسرائيل به «انهدام» و جنایت علیه بشریت متهم شده است؛ حماس به جنایت جنگی متهم شده است

شرح عکس: ناوی پیلای از آفریقای جنوبی، رئیس کمیسیون بین المللی مستقل سازمان ملل برای بررسی وضعیت اراضی اشغالی فلسطینیان، از جمله اورشلیم شرقی، و در اسرائیل، حین ارائهٔ گزارش به کشورهای عضو سازمان ملل در خصوص تحقیقات جاری کمیسیون در مقر سازمان ملل در ژنو، ۱۶ آوریل ۲۰۲۴. 
(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
شرح عکس: ناوی پیلای از آفریقای جنوبی، رئیس کمیسیون بین المللی مستقل سازمان ملل برای بررسی وضعیت اراضی اشغالی فلسطینیان، از جمله اورشلیم شرقی، و در اسرائیل، حین ارائهٔ گزارش به کشورهای عضو سازمان ملل در خصوص تحقیقات جاری کمیسیون در مقر سازمان ملل در ژنو، ۱۶ آوریل ۲۰۲۴. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

اسرائیل یافته-ها را رد کرد و گفت «به شکل ظالمانه و نفرت انگیز می-کوشد معادله-ای میان سربازان نیروهای دفاعی و تروریستهای حماس جعل کند» و کمیسیون سازمان ملل را به تبعیض سیستماتیک متهم کرد.

ژنو – تحقیقات سازمان ملل که روز چهارشنبه ارائه شد، اسرائیل و حماس هر دو را متهم به ارتکاب جنایات جنگی در مراحل اولیهٔ جنگ غزه کرد و گفت اقدامات اسرائیل نیز با توجه به شمار عظیم تلفات انسانی، جنایت علیه بشریت است و شامل اقدام به «انهدام» است.

این یافته-ها از دو گزارش موازی «کارشناسان مستقل» برآورد شده، که یکی بر تهاجم ۷ اکتبر حماس تمرکز دارد و دیگری به واکنش نظامی اسرائیل، و از سوی کمیتهٔ بررسی سازمان ملل (COI) منتشر شده است. این کمیسیون دارای مأموریتی بويژه گسترده و نامحدود برای گردآوری شواهد، و تشخیص خاطیان متهم به ارتکاب جرائم بین المللی در اسرائیل و در قلمرو فلسطینیان است.

در رابطه با اقدامات اسرائیل، این کمیسیون مدعی «حملهٔ گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی در غزه» شد.

در گزارش همچنین آمد که «کمیسیون موارد ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق اقدام به انهدام؛‌ قتل؛ تعقیب و ارعاب جنسیت-محور علیه مردان و پسران فلسطینی؛ نقل مکان اجباری؛ شکنجه و رفتار غیرانسانی و بیرحمانه را مستند کرد.»

اسرائيل اتهامات را به شدت رد کرد و کمیسیون را متهم به تبعیض سیستماتیک کرد.

خشونت جنسی

در این گزارش همچنین نیروهای اسرائیل و تروریستهای فلسطینی به ارتکاب خشونت جنسی و جنسیت-محور در اولین ماههای جنگ اسرائیل و حماس متهم شدند.

خشونتهای جنسی مذکور که نیروهای اسرائیلی مرتکب شده-اند ظاهراً به بازداشت دسته-جمعی دهها مظنون تروریست در غزه اشاره دارد که در ملاء عام آنها را برهنه کردند. اسرائیل گفت این اقدامات برای بازرسی بدنی افراد مظنون در جستجوی سلاح و جلیقهٔ انتحاری ضرورت داشته، اما اذعان کرد که تصاویر این موارد نمی-بایست انتشار می-یافته است.

این کمیسیون گفت مردان و پسران فلسطینی «به قصد ایجاد اهانت شدید» وادار می-شده-اند در ملاء عام برهنه شوند.


شرح عکس: گروهی از فلسطینیان بازداشتی نیروهای دفاعی در شمال غزه، ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴. (Screen capture/12)

در این کمیسیون همچنین آمد که «روند مشخصی از خشونت جنسی» گروههای تروریستی فلسطینیان را تشخیص داده اما نتوانسته است گزارشهای مربوط به تجاوز جنسی را بطور مستقل راستی آزمایی کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-reports-on-gaza-accuse-israel-of-crimes-against-humanity-hamas-of-war-crimes/

اطلاعات بیشتر در مورد