اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو

در پی موفقیت عباس در سازمان ملل اسرائیل بر آن است که عواید مالیاتی تشکیلات خودگردان را توقیف کند، تحریم-های اضافه به اجرا بگذارد

روز جمعه کابینهٔ امنیتی اسرائیل در پاسخ به طرح موفقیت-آمیز هفتهٔ گذشتهٔ رام الله در سازمان ملل متحد که خواهان نظر حقوقی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عملکرد اسرائیل در قلمرو فلسطینیان شد، شماری تحریم علیه تشکیلات خودگردان تصویب نمود.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در یکی از جلسات نادر شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در ۶ فوریهٔ ۲۰۲۱. (WAFA)
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در یکی از جلسات نادر شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در ۶ فوریهٔ ۲۰۲۱. (WAFA)

به دنبال موفقیت تشکیلات خودگردان در ارسال پروندهٔ مناقشه به دیوان کیفری بین المللی، مبلغ عواید مالیاتی برای پرداخت غرامت به قربانیان ترور بجای پرداخت-های مالی به تروریست-ها ضبط می-شود، خانه-سازی در کرانه باختری متوقف می-شود.

روز جمعه کابینهٔ امنیتی اسرائیل در پاسخ به طرح موفقیت-آمیز هفتهٔ گذشتهٔ رام الله در سازمان ملل متحد که خواهان نظر حقوقی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص عملکرد اسرائیل در قلمرو فلسطینیان شد، شماری تحریم علیه تشکیلات خودگردان تصویب نمود.

در میان تحریم-هایی که به تصویب وزرای دولتی که هفتهٔ پیش تشکیل شد، ضبط عواید مالیاتی که اسرائیل از جانب تشکیلات خودگردان دریافت می-کند و پرداخت آن به قربانیان اسرائیلی تروریسم فلسطینیان؛‌ کسر مبالغی که تشکیلات خودگردان به تروریست-ها، مهاجم-ها، و زندانیان امنیتی و خانواده-های ایشان از عواید مالیاتی می-پردازد؛ توقف خانه-سازی در بخش-های زیادی از کرانهٔ باختری؛ لغو شماری از مزایای تأمین خودکفایی جانبازان فلسطینی.

رأی کابینهٔ امنیتی نشان از انحراف چشمگیر از مسیر دولت پیشین دارد که در موارد متعدد کوشید تشکیلات خودگردان را توانمند سازد تا مبادا فروپاشی آن به قدرت بیشتر نیروهای فلسطینی تندرو، مانند حماس منجر شود. با اینحال، نفتالی بنت و یائیر لپید، نخست وزیران دولت پیشین، نه تنها حاضر به مذاکره محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان بر سر راه حل دو کشور برای دو ملت نبودند، بلکه حتی از ملاقات با او نیز امتناع می-کردند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از مدت-ها پیش با افتخار از تلاش خود به انزوای تشکیلات خودگردان می-گوید و جناح راستی-ترین دولت تاریخ اسرائیل را تشکیل داده که اکثر قانونگذاران آن حامی فروپاشی تشکیلات خودگردان هستند و آن را نهاد محرّک تروریسم می-دانند. ایشان با نظر نهادهای دفاعی کشور که به اهمیت همکاری امنیتی اسرائیل با تشکیلات خودگردان تأکید دارد، و به دولت-هایی که در پی هم در اسرائیل روی کار آمده-اند برای جلوگیری از فروپاشی آن فشار آورده است، موافق نیستند.

برعکس، کابینهٔ امنیتی روز جمعه به اجرای تحریم-هایی که پیش از این گفته بود در صورت اقدام تشکیلات خودگردان به پیشبرد کارزار علیه اسرائیل در عرصهٔ بین المللی فعال خواهد کرد، رأی مثبت داد و وزیران پنج تا از تدابیر علیه رام الله را تصویب کردند.

اولین این تدابیر ضبط ۱۳۹ میلیون شکیل (۳۹ میلیون دلار) از عواید مالیاتی که اسرائیل از جانب تشکیلات خودگردان دریافت می-کند، و تحویل آن، مطابق پروندهٔ غرامت مربوطه، به خانواده-های اسرائیلی است که عضوی از ایشان در تهاجمات فلسطینیان کشته شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ministers-slap-sanctions-on-palestinian-authority-over-efforts-against-israel-at-un/

اطلاعات بیشتر در مورد