اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

در پی ملاقات با عباس، گانتز پیشنهاداتی مقابل فلسطینیان گذاشت

«بنی گانتز» وزیر دفاع اسرائيل روز چهارشنبه اعلام کرد اسرائيل شماری مقررات معطوف به حفظ تشکیلات خودگردان که در قرض فرو رفته، و تسهیل زندگی روزمرهٔ فلسطینیان به اجرا در خواهد آورد.

تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع، چپ، در کنفرانسی در ناحیهٔ اشکول، جنوب اسرائيل؛ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱. 
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در مورد کوئید ۱۹ در مقر تشکیلات خودگردان، رام الله، کرانه باختری، ۵ مه ۲۰۲۰. (Flash90)
تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع، چپ، در کنفرانسی در ناحیهٔ اشکول، جنوب اسرائيل؛ ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در مورد کوئید ۱۹ در مقر تشکیلات خودگردان، رام الله، کرانه باختری، ۵ مه ۲۰۲۰. (Flash90)

وزیر دفاع گفت اسرائيل وامی ۱۰۰ بیلیون شکیلی به تشکیلات خودگردان خواهد داد؛ ۹۵۰۰ فلسطینی و تبعهٔ خارجی که در حال حاضر مدرک شناسایی ندارند، مدارک قانونی دریافت خواهند کرد.

«بنی گانتز» وزیر دفاع اسرائيل روز چهارشنبه اعلام کرد اسرائيل شماری مقررات معطوف به حفظ تشکیلات خودگردان که در قرض فرو رفته، و تسهیل زندگی روزمرهٔ فلسطینیان به اجرا در خواهد آورد.

این خبر در پی ملاقاتی که سه شنبه میان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان و گانتز در منزل مسکونی گانتز در «روش حیّم»، نزدیک تل آویو، صورت گرفت، اعلام شد. ملاقات فوق اولین جلسه کاری میان عباس و یک مقام ارشد اسرائيلی در اسرائيل پس از بیش از یک دهه بود.

اسرائيل به تشکیلات خودگردان فلسطینیان وامی ۱۰۰ میلیون شکیلی (۳۲.۲ میلیون دلار) از درآمد مالیاتی که اسرائيل از جانب رام الله دریافت می کند،‌ خواهد پرداخت، تا کسری از کنترل خارج شدهٔ بودجهٔ تشکیلات را کاهش دهد. کمک های مالی خارجی رام الله، که مقر دولت تشکیلات خودگردان است، در سالهای اخیر تقلیل یافته و در سال ۲۰۲۱ تقریبا هیچ کمکی از بزرگترین حامیان مالی خود دریافت نکرده است.

ملاقات یادشده، دومین دیدار گانتز و عباس از هنگام تشکیل دولت جدید اسرائيل در ماه ژوئن است. بدنبال ملاقات اول که اواخر ماه اوت صورت گرفت، اسرائيل وام مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیون شکیل (۱۶۰ میلیون دلار) به تشکیلات پیش‌ پرداخت کرد تا بخشی از بحران عمیق سال مالی را بپوشاند.

گانتز گفت اسرائيل برای ۹۵۰۰ فلسطینی و تبعهٔ خارجی که غیرقانونی در کرانهٔ باختری و غزه مقیم اند نیز مدارک قانونی صادر خواهد کرد. گمان می رود دهها هزار فلسطینی و تبعهٔ خارجی در کرانه باختری و غزه بدون مدارک معتبر قانونی زندگی می کنند.

بسیاری از ایشان از خارج برای ازدواج با یک فلسطینی و اقامت در شهرهای فلسطینی آمده اند. اما اسرائیل حق فلسطینیان به زندگی با اتباع خارجی، روند موسوم به «ملحق شدن به اعضای خانواده» در اراضی تحت کنترل خود را به رسمیت نمی شناسد.


تصویر: منظره هوایی میدان مناره در مرکز شهر رام الله، کرانه باختری؛ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱. (Nati Shohat/FLASH90)

اسرائيل می گوید در «شرایط بشردوستانهٔ ویژه» ویزا می دهد. اما در عمل بیش از یک دهه است که روند قانونی صدور ویزا متوقف است، و رام الله بارها شاهد اعتراضات خودجوش خانواده های دستخوش دشواری های ناشی از این وقفه بوده است.

بدنبال ملاقات گانتز با عباس در أواخر ماه اوت، وزیر دفاع وعدهٔ مشابهی در راستای صدور هزاران کارت شناسایی تازه داد اما تا کنون تنها ۱۲۰۰ کارت صادر شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/after-gantz-abbas-meeting-israel-to-loan-nis-100-million-to-pa/

اطلاعات بیشتر در مورد