اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

در پی حمله هوایی نیروی هوایی در پاسخ به حمله راکتی، حماس به جت اسرائیلی شلیک کرد

سحرگاه یکشنبه جت های جنگی اسرائیل در غزه به حماس حملهٔ تلافی جویانه کردند و آژیر راکتی در جوامع نزدیک داخل اسرائیل به صدا درآمد. گروه تروریستی گفت در آخرین مورد از حملهٔ متقابل، به هواپیماهای اسرائیل موشک شلیک کرده و این خطر هست که منطقه به دور دیگری از زدوخورد بغلتد.

تصویر: گلوله های آتش و دود در بر فراز ساختمانی در جنوب غزه در پی حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل در ناحیهٔ محصور فلسطینی، ۴ دسامبر ۲۰۲۲. (AFP)
تصویر: گلوله های آتش و دود در بر فراز ساختمانی در جنوب غزه در پی حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل در ناحیهٔ محصور فلسطینی، ۴ دسامبر ۲۰۲۲. (AFP)

گردان قسام، شاخهٔ نظامی حماس، شلیک موشک به جت های اسرائیل در حملهٔ شبانه به مرکز تولید راکت، تونل، احتمال بالا گرفتن تنش در غزه را تأیید کرد.

سحرگاه یکشنبه جت های جنگی اسرائیل در غزه به حماس حملهٔ تلافی جویانه کردند و آژیر راکتی در جوامع نزدیک داخل اسرائیل به صدا درآمد. گروه تروریستی گفت در آخرین مورد از حملهٔ متقابل، به هواپیماهای اسرائیل موشک شلیک کرده و این خطر هست که منطقه به دور دیگری از زدوخورد بغلتد.

نیروهای دفاعی اسرائیل اندکی پس از ساعت ۱ بامداد یکشنبه در بیانیهٔ کوتاهی گفت در تلافی حمله موشکی غروب شنبه که آرامش نسبی یکماهه را درهم شکست، به غزه حمله می کند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت یک مرکز تولید راکت که مورد استفادهٔ حماس بوده از جمله تأسیساتی که هدف گرفته می شود.

گردان عزالدین قسام که شاخهٔ نظامی حماس است، اندکی بعد گفت با ضدهوایی و موشک های زمین به هوا هواپیماهای اسرائیلی حمله کرده است.

به گفتهٔ نیروهای دفاعی برای نواحی باز نزدیک جوامع کوچک کشاورزی «شلومیت» و «بنای بتزارمین» در نزدیک مرز مصر و نقطهٔ مقابل رفاح غزه است، هشدار راکتی صادر شد.

هیچ گزارشی از اصابت راکت در داخل خاک اسرائیل در دست نیست.

یورش اسرائیل، غروب شنبه، ساعاتی پس از آنکه پرتابه ای از داخل غزه در ناحیهٔ باز نزدیک جوامع «نحال اوز» و «کفار آزا» سقوط کرد، صورت گرفت. گزارشی از آسیب جسمی و مالی در دست نیست.

ارتش گفت جت های جنگنده کارخانهٔ اسلحه سازی و تونلی مورد استفادهٔ گروه تروریستی، حاکم بالفعل نوار را هدف گرفته است.

نیروهای دفاعی در بیانیه ای گفت «این کارخانه مرکز اصلی تولید اکثر راکت های گروه در نوار غزه است.»

در بیانیه افزوده شد که «یورش شبانه برای ممانعت از افزایش نیروی حماس ادامه خواهد یافت.»

نیروهای دفاعی اندکی بعد گفت یک پاسگاه نظامی حماس را در تلافی شلیک ضدهوایی هدف گرفته است. همچنین ویدئویی از این حمله منتشر کرد.

بنا به گزارش منابع پزشکی فلسطینی، گزارشی از آسیب جانی در غزه در دست نیست.

اهالی غزه در شبکه های اجتماعی گفتند صدای چندین دور حمله هوایی را در نزدیکی خان یوس و رفاح در جنوب نوار شنیده اند.

فیلمی که خروجی رسانه های فلسطینی منتشر کردند از چندین انفجار بزرگ نشان دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-strikes-southern-gaza-after-rocket-fire-from-enclave/

اطلاعات بیشتر در مورد