اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

در پی اعلام اعتصاب «تاریخی» Histadru علیه اصلاحات، پروازهای خارجی فرودگاه بن-گوریون متوقف شد

روز دوشنبه، رئیس اتحادیهٔ کارگری Histadrut در پی برکناری وزیر دفاع به علت ابراز نظر مخالف علیه تغییرات برنامه-ریزی شده، در اقدامی به منظور «جلوگیری از جنون موجود» اصلاحات جنجال-برانگیز قضایی دولت در اقدامی «تاریخی» اعلام اعتصاب کارگری کرد، و بر شدت تظاهرات اعتراضی افزود.

تصویر: مسافران در ۲۷ مارس ۲۰۲۳، صفحهٔ اعلانات پروازهای معوق-شدهٔ فرودگاه بن-گوریون را نگاه می-کنند.
(AP Photo/Oren Ziv)
تصویر: مسافران در ۲۷ مارس ۲۰۲۳، صفحهٔ اعلانات پروازهای معوق-شدهٔ فرودگاه بن-گوریون را نگاه می-کنند. (AP Photo/Oren Ziv)

رئیس اتحادیه گفت به دنبال برکناری وزیر دفاع توسط نتانیاهو، اعتصاب کارگری برای «جلوگیری از جنون موجود»‌ است؛ پزشکان، مقامات محلی، دانشجویان و دانشگاه-ها نیز اعتصاب کردند.

روز دوشنبه، رئیس اتحادیهٔ کارگری Histadrut در پی برکناری وزیر دفاع به علت ابراز نظر مخالف علیه تغییرات برنامه-ریزی شده، در اقدامی به منظور «جلوگیری از جنون موجود» اصلاحات جنجال-برانگیز قضایی دولت در اقدامی «تاریخی» اعلام اعتصاب کارگری کرد، و بر شدت تظاهرات اعتراضی افزود.

در راستای اعتصاب کارگری، کارگران و کارکنان فرودگاه بن-گوریون سریعا اعلام کردند که از پروازهای خارجی جلوگیری خواهند کرد. دیگر سازمان-ها نیز اعلام کردند که به اعتصابات می-پیوندند.

آرنون بار-دیوید، رئیس اتحادیهٔ کارگری Histadrut بهمراه زهبران تجاری و مقامات دولتی در کنفرانس مطبوعاتی گفت «همهٔ ما نگران سرنوشت اسرائیل هستیم.» «ما همه یکصدا می-گوییم بس است!»

او در ادامه گفت «مسالهٔ چپ و راست نیست – ما راه را گم کرده-ایم.» «دیگر نمی-توانیم به دو-پاره کردن ملت ادامه دهیم.»

خبر فوق پیش از بیانیه-ای که انتظار می-رفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حاکی از آن که روند قانونگذاری را به تعلیق می-اندازد، اعلام شد.

رئیس اتحادیهٔ کارگری گفت در هفته-های گذشته «همه کار» کرده است تا «این وضعیت را متوقف کند،» اما تلاش-های وی بی-حاصل بوده است. بار-دیوید گفت «ما همه دست به دست می-دهیم تا کشور اسرائیل را به حال تعطیل درآوریم.» «بازارچه-ها و کارخانه-ها تعطیل خواهند شد.»


تصویر: آرنون بار-دیوید رئیس Histadrut در کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو، ۲۷ مارس ۲۰۲۳، در اعتراض به اصلاح نظام قضایی اعتصاب عمومی اعلام کرد. (Avshalom Sassoni/Flash90)

انجمن پزشکان اسرائیل از اعتصاب اعلام کرد و بخش بهداشت نیز به اعتصاب پیوست.

در پایان سخنرانی بار-دیوید، حاضران به افتخار او ایستاده کف زدند و فریادهای شادی و شعار «دموکراسی» صدای کف زدن-ها را قطع می-کرد. در کنفرانس مطبوعاتی، حاضران سرود ملی اسرائیل را خواندند.

پس از نشست بار-دیوید با رهبران تجاری، که جلسهٔ اضطراری نامیده شد، و طی آن رئیس Histadrut گفت از تصیم نتانیاهو به برکناری گالانت «حیرت کرده است»، کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد.

ویدئوی تظاهرات اعتراضی شبانه در امتداد بزرگراه ایالون، بار-دیوید را نشان داد که همراه معترضان شعار «اعتصاب» سر می-دهد.

بار-دیوید پیش از این گفته بود اگر بر سر قرارداد اصلاح نظام قضایی مصالحه صورت نگیرد، ممکن است اتحادیهٔ کارگری وارد عمل شود، اما تا کنون از ورود از اتحادیهٔ قدرتمند کارگری به تظاهرات اعتراضی علیه طرح گستردهٔ مهار نظام قضایی احتراز کرده بود. در طول پیشینهٔ این اتحادیه، هر بار Histadrut بر سر دستمزد و شرایط کاری بخش دولتی اعتصاب کرده است، تآثیرات عمیقی بر کشور و اقتصاد آن داشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/histadrut-labor-chief-to-make-special-announcement-amid-growing-calls-for-strike/

اطلاعات بیشتر در مورد