اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

در پنجمین انتخابات سراسری اسرائیل از ۲۰۱۹ به اینسو، شاید این ۵ عامل به بلاتکلیفی پایان دهد

مردم اسرائیل در سراسر کشور روز پنجشنبه برای انتخاب کنست ۲۵م به مراکز رأی گیری رفتند. پنجمین رأی گیری کشور در بازهٔ زمانی کمتر از چهار سال در حالی صورت می گیرد که نظرسنجی های متعدد پیش بینی کرده رقابتی بسیار نزدیک میان دو بلوک پارلمان صورت گیرد و هیچیک از دو بلوک قادر به کسب اکثریت ۶۱ نفری از ۱۲۰ کرسی پارلمان برای تشکیل دولت نشوند.

تصویر: سیاستمداران معتبر اسرائیل پیش از بیست و پنجمین دور انتخابات کنست: ردیف بالا از چپ به راست: ایتامار بن گاویر؛ بتصلئل اسموتریچ؛ بنیامین نتانیاهو؛ آریه دری؛ موشه گفنی؛ ردیف وسط از چپ به راست: زحاوا گولان؛‌ بنی گانتز؛ یائیر لپید؛ آویگدور لیبرمن؛ مراو میکائلی؛‌ ردیف پایین از چپ به راست: آیلت شاکد؛ سامی ابوشاهده؛ منصور عباس؛ احمد طیبی؛ آیمن عوده. (Flash90, GPO)
تصویر: سیاستمداران معتبر اسرائیل پیش از بیست و پنجمین دور انتخابات کنست: ردیف بالا از چپ به راست: ایتامار بن گاویر؛ بتصلئل اسموتریچ؛ بنیامین نتانیاهو؛ آریه دری؛ موشه گفنی؛ ردیف وسط از چپ به راست: زحاوا گولان؛‌ بنی گانتز؛ یائیر لپید؛ آویگدور لیبرمن؛ مراو میکائلی؛‌ ردیف پایین از چپ به راست: آیلت شاکد؛ سامی ابوشاهده؛ منصور عباس؛ احمد طیبی؛ آیمن عوده. (Flash90, GPO)

از الگوهای رأی اقلیت تا رأی دهندگان بی اعتنا و بی تصمیم، تا آب و هوا، آنچه در زیر می خوانید ممکن است توازن را به هم بزند؛ بار دیگر نتانیاهو را روی کار بیاورد یا بار دیگر او را کنار بگذارد.

مردم اسرائیل در سراسر کشور روز پنجشنبه برای انتخاب کنست ۲۵م به مراکز رأی گیری رفتند. پنجمین رأی گیری کشور در بازهٔ زمانی کمتر از چهار سال در حالی صورت می گیرد که نظرسنجی های متعدد پیش بینی کرده رقابتی بسیار نزدیک میان دو بلوک پارلمان صورت گیرد و هیچیک از دو بلوک قادر به کسب اکثریت ۶۱ نفری از ۱۲۰ کرسی پارلمان برای تشکیل دولت نشوند.

در صف جلو تشکیل دولت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین بهمراه حزب «لیکود» وی و متحدان راست مذهبی او، و یائیر لپید نخست وزیر موقت بهمراه حزب میانه رو وی، «یش عتید» و جمع احزاب حامی او قرار دارند که اکثریت ایشان در مخالفت با نتانیاهو توافق دارند. یکی دیگر از چهره هایی که امیدوار است به ریاست دولت برسد، بنی گانتز وزیر دفاع و رئیس حزب «اتحاد ملی» است و به عنوان نامزد مصالحه گر که قادر به جلب هر دو بلوک و کسب اکثریت فرّار است وارد کارزار شده است.

در شبکه های اصلی نظرسنجی، بلوک نتانیاهو پرقدرت ترین و نزدیک به کسب ۵۰ تا ۶۱ کرسی نمایان شده است. در این نظرسنجی ها بلوک لپید هرگز از مرز ۵۶ کرسی عبور نکرده و او نتوانست توضیح بدهد اگر نظرسنجی ها درست از آب درآید چگونه می خواهد دولت تشکیل دهد. در واقع، اگر این نظرسنجی که گاه قابل اتکا نیستند دقیق از آب درآیند، بهترین شانس لپید آن خواهد بود که مانعی سر راه نتانیاهو یا نامزد دیگر در ایجاد ائتلافی پایا باشد.

گانتز کوشیده است خود را در موضع جایگزین نتانیاهو و لپید هر دو، که به مخالفت شدید رقبای مقتدر سیاسی دامن می زنند، قرار دهد. با این حال، ترکیب ائتلاف بلوک-شکنی که او تشکیل دهد شامل احزابی خواهد بود که با یکدیگر دشمنی خونین دارند، و معلوم نیست خود چگونه می خواهد رقم جادویی را بدست آرد.

با اینحال، شماری عوامل هست که شاید توازن پیش بینی شدهٔ نظرسنجی ها و تحلیل گرها را تغییر دهد. حتی یک تحول اندک ممکن است بن بست را بشکند و راهی به سمت قدرت در مقابل یکی از رقبا باز کند.


تصویر: یائیر لپید نخست وزیر، چپ، بنی گانتز وزیر دفاع، وسط، بنیامین نتانیاهو، راست. (Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد