اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۴

جستجو

در هنگامهٔ زمستان جنگزدهٔ کشور اوکراین، حنوکا روشنایی را به تاریکی خارکف ارمغان آورد

در حالیکهٔ دومین کلان-شهر اوکراین همچنان زیر راکت-های روسی له می-شود، جشن نور یهودیان به خارکف خسته و جنگزده فرصتی غنیمت داد تا نفس تازه کند.

منوره-ای روشن در خارکف، اوکراین، اولین شب حنوکا، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲. 
(courtesy Kharkiv Choral Synagogue)
منوره-ای روشن در خارکف، اوکراین، اولین شب حنوکا، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲. (courtesy Kharkiv Choral Synagogue)

خاخام «موشه مسکویتز» و همسرش «میریام» جشن را به زیرزمین و بیمارستان-های نظامی بردند و یک اسرائیلی و ساکنان شهر را دیدند که در انتظار بهانه-ای برای لبخند بودند.

تصاویر


یک مرد خباد در اولین شب حنوکا، حین افروختن منوره در خارکف، در اوکراین، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲.
(courtesy Kharkiv Choral Synagogue)


خاخام موشه مسکویتز، دومی از چپ، بهمراه فرزندان خود در ایستگاه ساب-وی خارکف، اوکراین، در اولین شب حنوکا، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲. (courtesy Kharkiv Choral Synagogue)


در اولین شب حنوکا، یک اتوموبیل با منوره در خیابان-های تاریک خارکف، اوکراین می-راند، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲.
(courtesy Kharkiv Choral Synagogue)


در دومین شب حنوکا، یک اتوموبیل با منوره-ای روی سقف، از مقابل ساختمانی در خارکف، اوکراین، که با انفجار بمب ویران شده می-گذرد، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲. (courtesy Kharkiv Choral Synagogue)

در حالیکهٔ دومین کلان-شهر اوکراین همچنان زیر راکت-های روسی له می-شود، جشن نور یهودیان به خارکف خسته و جنگزده فرصتی غنیمت داد تا نفس تازه کند.

در ده ماه گذشته، همراه با غروب خورشید، خارکف به اندوهی پیشا-طبیعی گام می-گذارد و تیرهای چراغ خیابان-ها در راستای مقررات خاموشی شبانه خاموش می-مانند، و هتل-ها زیر نور شمع و چراغ قوه کار می-کنند.

این شهر که تنها ۱۹ مایل (۳۰ کیلومتر) با مرز روسیه فاصله دارد، در ایام حنوکای امسال به تاریک-ترین لحظات خود از شروع پیشروی نیروهای روسیه به سمت خارکف در فوریه رسید و همچنان که شهر در سکونی زودهنگام فرو می-رود، در ساعت ۳:۳۰ دقیقهٔ بعدازظهر خورشید پشت ساختمان-های عظیم نو-کلاسیک و عمارت-های چشمگیر دوران شوروی گم می-شود.

نیروهای روسیه نیز که از پیشرفت پیوستهٔ عملیات ضد-حملهٔ اوکراین در شرق مستأصل شده اند، زیرساخت-های انرژی کشور را هدف گرفته-اند و میلیون-ها نفر را وادار به زندگی بدون گرما و آب جاری در سرمای زیر صفر کرده-اند. دو روز پیش از حنوکا که امسال در غروب ۱۸ دسامبر آغاز شد، ده راکت به خارکف اصابت کرد و برق را قطع کرد، و خاخام موشه مسکویتز و همسرش میریام مطمئن نبودند بتوانند مراسم جشن را با حضور عموم برگزار کنند.

در مواقع عادی، جامعهٔ یهودیان خارکف در میدان عظیم «آزادی» شهر گرد می-آید و مراسم جشن را بجای می-آورند. اکنون که در میانهٔ جنگ، مراسم جشن در فضای سر باز مجاز نیست، خانوادهٔ مسکویتز تصمیم گرفت بجای آن، منوره-ای را در ایستگاه اصلی سابوی شهر روشن کند. اما با قطعی برق، این هم چندان ممکن به نظر نمی-رسید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hanukkah-brings-light-to-darkened-kharkiv-amid-winter-at-war/

اطلاعات بیشتر در مورد