اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

در هنگامهٔ بحران اصلاحات، فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفت به احتراز از سیاست متعهد است

خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه، در هنگامهٔ اعتراضات جاری نیروهای ذخیره علیه طرح دولت برای اصلاح بنیادین نظام قضایی، عهد کرد گفتمان سیاسی را از ارتش دور نگاه دارد.

تصویر: خرزی حالیوی فرماندهٔ نیروهای دفاعی حین گفتگو در مراسم فارغ التحصیلی افسران نیروهای دفاعی در پایگاه بهاد ۱ در جنوب اسرائیل، ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)
تصویر: خرزی حالیوی فرماندهٔ نیروهای دفاعی حین گفتگو در مراسم فارغ التحصیلی افسران نیروهای دفاعی در پایگاه بهاد ۱ در جنوب اسرائیل، ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

به دنبال رژهٔ هزاران نظامی ذخیره علیه طرح اصلاح نظام قضایی دولت، خرزی حالیوی گفت نیروهای ذخیره باید خدمت وظیفه را «از امر جنجالی جدا نگاه دارند».

خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه، در هنگامهٔ اعتراضات جاری نیروهای ذخیره علیه طرح دولت برای اصلاح بنیادین نظام قضایی، عهد کرد گفتمان سیاسی را از ارتش دور نگاه دارد.

حالیوی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان افسری در دانشکدهٔ افسری نیروهای دفاعی اسرائيل در جنوب اسرائيل، معروف به بهاد ۱، گفت «دو افسر ذخیره ممکن است هر یک در سمت مجادله باشند… برای خدمت ذخیره می‌-آیند، یونفرم-هاشان را می-پوشند، اختلاف-نظرها را بیرون در می-گذارند، کنار یکدیگری، دوش به دوش هم به مأموریت می-روند.»

حالیوی گفت هنگامیکه سربازان ذخیره در حال فعال نیستند، می-توانند «از تمام حقوق خود بهره-ور باشند»، اما «تفکیک امور تنها راه حفظ ارتش ذخیره-ای که [خدماتش] بسیار مورد نیاز است.»

سربازان ذخیره که در حال خدمت فعال هستند معمولا از فعالیت سیاسی در طول خدمت منع می-شوند، اما این دستور شامل ذخیره-هایی که ممکن است چند روز یا چند هفته در سال خدمت کنند، نیست.

اوایل ماه جاری، چندهزار نیروی ذخیرهٔ ارتش و جانبازان نیروهای دفاعی در پایان رژهٔ سه-روزه از لاتورن – بنای یادبود سربازان بخاک افتادهٔ نیروهای مسلح اسرائیل – در اعتراض به طرح قضایی دولت در مقابل بنای دیوان عالی در اورشلیم تجمع کردند.

برخی از معترضان تهدید کردند که اگر دولت برنامهٔ اصلاح نظام قضایی را پیش ببرد، به خدمت نخواهند رفت.


تصویر: سربازان ذخیره، جانبازان، و کنشگران اسرائيل در راهپیمایی ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳ علیه طرح اصلاح نظام قضایی دولت مقابل دیوان عالی در اورشلیم،. (Yonatan Sindel/Flash90)

گروه معترضان نیروهای ذخیره معروف به «برادران ارتشی» در واکنش به سخنان حالیوی، از رئیس ستاد خواستند از جنبش ایشان حمایت کند.

این گروه گفت «دولت دارد جامعهٔ مدنی را دچار افتراق می-کند، و شما می-بایست در این فراخوان به ما بپیوندید. این یک اصلاح و یا دگرگونی نظام قضایی نیست بلکه کودتای قضایی است که به امنیت کشور آسیب می-زند.» و افزود «ما سالهای بسیاری است که به کشور خدمت می-کنیم. خانواده-های خود را در روزهای دشوار رها کرده و به میدان جنگ رفته-ایم. ما بیش از آن از دست داده-ایم که اجازه دهیم کشورمان تبدیل به دیکتاتوری شود.»

حالیوی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان افسری گفت «این روزها، اختلاف نظر جامعهٔ اسرائیل را به لرزه درآورده است. نیروهای دفاعی آن نقطهٔ تلاقی یگانهٔ ارتش و جامعه است، و در نتیجه، اختلاف نظرات بر نیروهای ذخیره نیز تأثیر خود را می-گذارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-says-military-committed-to-keeping-out-politics-amid-overhaul-tensions/

اطلاعات بیشتر در مورد