اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

«در همین لحظه در یک تونل دارد به یک نفر تجاوز می-شود»؛ جنایات جنسی حماس در کنست استماع شد

تصویر: آویوا سیگل (چپ) و دخترش شیر در نشست کنست پیرامون قربانیان خشونتهای جنسی جنسیتی جنگ، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴. (Screen grab used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: آویوا سیگل (چپ) و دخترش شیر در نشست کنست پیرامون قربانیان خشونتهای جنسی جنسیتی جنگ، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۴. (Screen grab used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

یک گروگان پیشین گفت گروگانگیرها با گروگانها مثل عروسک‌ جنسی رفتار می-کنند؛ یکی از بازماندگان گفت بعضی از زنان گروگان دیگر خونریزی ماهانه ندارند، دعا می-کند حامله نشوند.

بازماندگان ۷ اکتبرروز سه-شنبه در کنست شهادت دادند زنان اسرائیلی گروگان در نوار غزه مورد تعرض جنسی دائمی-اند و نگهبانها با آنها مثل «عروسک» رفتار می-کنند، و به شواهد رو به افزایش از استفادهٔ تسلیحاتی از تعرض جنسی و این احتمال که همچنان به خشونت جنسی با قربانیان اسیر ادامه می-دهند افزودند.

آویوا سیگل، گروگان پیشین، که بهمراه شوهر خود کیت در ۷ اکتبر از کیبوتص کفار ازا ربوده شد، و در آتش-بس اواخر نوامبر آزاد شد، گفت «این را با چشمهای خودم دیدم.»

آویوا به کمیتهٔ تازه-تأسیس پارلمانی پیرامون قربانیان خشونت جنسی و جنستی در جنگ علیه حماس گفت «احساس می-کردم دخترانی که در اسارت بودند دختر خود من-اند. تروریست-ها لباسهای نامناسب می‌آوردند، لباسهایی که به درد عروسک می‌خورد و دخترها را به عروسکهای آنها بدل می-کرد. عروسک‌های خیمه-شب-بازی که می-توانی هر وقت بخواهی هر کار بخواهی با آنها بکنی.»

آویوا گفت «نمی-توانم نفس بکشم. دیگر تحمل ندارم، خیلی سخت است. چهار ماه گذشته و آنها هنوز آنجایند.»

«من هنوز آنجایم. تن من هنوز آنجاست. به پسرها هم تعرض می-شود، همانجور که به دخترها می-شود. شاید پسرها حامله نشوند اما آنها را هم عروسک خیمه-شب-بازی کرده-اند.»

دختر آویوا، شیر، به قانونگذاران گفت شهادت مادرش «فقط نوک کوه یخ است» و از اینکه وزرای دولت در کمیته حاضر نبودند تا این سخنان را بشنوند، ابراز خشم کرد.

شیر که در روز تهاجم حماس در کیبوتص نبود، گفت گروگانهایی که «در اسارت نشسته-اند، هیچ خطایی نکرده-اند! ما اجازه نداریم دست روی دست بگذاریم و بنشینیم. باید صدایمان را بخاطر آنها بلند کنیم. همین لحظه دارند به یک نفر در تونل تجاوز می-کنند.»

شیر پرسید «آن مردم خیلی خیلی مهم کجایند؟ تصمیم-گیرندگانی که در کابینه نشسته-اند و این را نمی-شوند، کجایند؟»

آویوا که شوهرش کیت همچنان در اسارت حماس است، اوایل ماه جاری به کمیتهٔ گروگانهای کنست گفت در دورهٔ اسارت شخصا شاهد شکنجه-شدن یک گروگان دیگر بوده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/right-now-someone-is-being-raped-in-a-tunnel-knesset-hears-of-hamas-sex-crimes/

اطلاعات بیشتر در مورد