در همترازی کم سابقهٔ منافع آب و انرژی، روابط اسرائیل و اردن تقویت شد
جستجو

در همترازی کم سابقهٔ منافع آب و انرژی، روابط اسرائیل و اردن تقویت شد

با توجه به هشدارهای شدید دانشمندان مبنی بر خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی شدت می گیرد، بسیاری در اسرائيل و اردن با نگرانی به رودخانه ای که میان دو کشور جاری است و به منابع حیاتی اما محدود که هر دو در آن سهم دارند، چشم می دوزند.

تصویری از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ سیستم لوله کشی کمپانی ملی آب اسرائيل، «مکوروت» را نشان می دهد که در نزدیکی «کیبوتص مسادا» در مرز اردن برای انتقال آب از اسرائيل به اردن [در پسزمینه]، جنوب دریای جلیله یا دریاچهٔ تیبریاس، از منابع اصلی آبی اسرائيل کشیده شده است. (MENAHEM KAHANA / AFP)
تصویری از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ سیستم لوله کشی کمپانی ملی آب اسرائيل، «مکوروت» را نشان می دهد که در نزدیکی «کیبوتص مسادا» در مرز اردن برای انتقال آب از اسرائيل به اردن [در پسزمینه]، جنوب دریای جلیله یا دریاچهٔ تیبریاس، از منابع اصلی آبی اسرائيل کشیده شده است. (MENAHEM KAHANA / AFP)

چشم انداز شکوفایی بیسابقهٔ همکاری امان و اورشلیم در سایهٔ دغدغهٔ خشکسالی در عمان و نیاز اورشلیم به انرژی خورشیدی.

خبرگزاری فرانسه – با توجه به هشدارهای شدید دانشمندان مبنی بر خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی شدت می گیرد، بسیاری در اسرائيل و اردن با نگرانی به رودخانه ای که میان دو کشور جاری است و به منابع حیاتی اما محدود که هر دو در آن سهم دارند، چشم می دوزند.

در ماه جاری، «پانل بین المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد»، به روشنی نشان داد که تغییرات آب و هوایی با سرعتی بیش از آن که تصور می شد روی می دهد و نیاز به آب که با شدتی بیش از هر زمانی دیگری افزایش می یابد، فشار بسیار بیشتری بر منابع محدود آب وارد می آرد.

اما کارشناسان می گویند بجای در افتادن اسرائیل و اردن در مسیر مشاجرات، احتمال دارد با وجود پیشرفت های فناوری، معضل آب و هوایی و پیوند مستحکم تر، با موقعیت بیسابقهٔ مشارکت آبی روبرو باشند.

«پروفسور اریکا واینتهال» از دانشگاه دوک می گوید، معمولا در هشدارهای مربوط به «جنگ های قریب الوقوع آبی»، از جمله در خاورمیانه، بزرگنمایی می شود.

واینتهال، از متخصصان سیاست محیط زیستی جهانی، که در موضوعات اسرائیل و اردن تجربهٔ گسترده دارد، گفت «آب از منابعی است که به رقیبان امکان می دهد راهی برای همکاری بیابند.» واینتهال که از پیشروان رشتهٔ دانشگاهی جدید ایجاد صلح زیست محیطی است، می گوید «اگر به آمار نگاه کنید، می بینید که بر سر آب، بیش از آنکه دعوا باشد، همکاری مشاهده می شود، و در جاهایی که مناقشه هست، معمولاً محدود به مشاجرات کلامی است،».

اردن یکی از کم آب ترین کشورهای دنیا است، و دچار خشکسالی های شدید می شود، و همکاریهای آبی با اسرائيل بسیار پیش از قرارداد صلح ۱۹۹۴ میان دو کشور آغاز شد.

An aerial picture taken on July 15, 2021, shows a section of the Jordan river flowing along the border with Jordan (background), south of the Sea of Galilee, or Lake Tiberias, one of the main water sources in Israel. – As scientific warnings of dire climate change-induced drought grow, many in Israel and Jordan cast worried eyes at the river running between them and the critical but limited resources they share. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)

تصویر: عکس هوایی از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱، بخشی از رود اردن را نشان می دهد که در امتداد مرز اردن [پسزمینه]، جنوب دریای جلیله، یا دریاچهٔ تیبریاس، یکی از منابع اصلی آب اسرائيل جاری است.
(MENAHEM KAHANA / AFP)

موضوع در ۱۹۲۱ اهمیت یافت، هنگامی که «رینهاس روتنبرگ»، مهندس یهودی روسی که به اقلیم فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا مهاجرت کرده بود، مقامات بریتانیا و خاندان سلطنتی هاشمی را متقاعد کرد در محل تلاقی سرشاخهٔ رود یرموک با رود اردن یک نیروگاه آبی ایجاد کنند. این پروژه تا دهه ها پس از تأسیس کشور اسرائیل در ۱۹۴۸، و آغاز جنگ میان دو کشور ادامه یافت.

توافقات آبی میان اورشلیم و عمان در سال های گذشته در دورهٔ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین بشدت آسیب دید. منتقدان نتانیاهو را متهم می کنند که بدنبال جلب روابط عمیق تر با دشمنان ایران در کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، رابطه را اردن را از نظر انداخت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-ties-boosted-by-rare-alignment-in-interests-on-water-energy/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله