اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

در نبردهایی که قلب قلمرو غزه رخ می-دهد، ۱۱ سرباز کشته شدند، تلفات نظامی بالا می-رود

تصویر: ردیف بالا، از چپ به راست، ستوان آریل ریچ؛ درجه‌-دار عاصف لوگر؛  گروهبان آدی دنان؛ ستوان ستاد هالل سلیمان؛ ردیف زیر از چپ به راست، گروهبان ستاد اریز میشلوسکی؛ درجه-دار سلور سیمینویچ؛ گروهبان ستاد روئی داوی، ستوان دوم پداوه مارک.
تصویر: ردیف بالا، از چپ به راست، ستوان آریل ریچ؛ درجه‌-دار عاصف لوگر؛ گروهبان آدی دنان؛ ستوان ستاد هالل سلیمان؛ ردیف زیر از چپ به راست، گروهبان ستاد اریز میشلوسکی؛ درجه-دار سلور سیمینویچ؛ گروهبان ستاد روئی داوی، ستوان دوم پداوه مارک.

گالانت گفت این جنگ خونین دارد تلفات سنگینی می-گیرد، اما از دستاورد چشمگیر تقدیر کرد؛ با ادامهٔ عملیات زمینی و هوایی، مخابرات غزه بار دیگر قطع شد.

مقامات اسرائیل صبح چهارشنبه اعلام کردند یازده سرباز در جنگی در قلب نوار غزه کشته شدند، و آمار مرگ سربازان به ۱۳ تن رسید. رهبران کشور از «هزینهٔ سنگین»ای که سربازان در انهدام گروه تروریستی حماس می-پردازند، هشدار دادند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت نیروهای اسرائیل در طول شب و روز چهارشنبه به حمله علیه هدف-های خود از زمین و هوا ادامه دادند، دهها عضو گروه تروریستی را کشتند. به نظر می-رسید تمرکز عملیات بر جبلیه، سنگر حماس در حومهٔ شهر غزه باشد که در طول شب، و سپس روز چهارشنبه بمباران شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت هفت سرباز گردان تزابار، از تیپ پیاده-نظام گیواتی، با اصابت موشک هدایت-شدهٔ ضدتانک حماس به خودرو زرهی نامیر که سرنشینش بودند، کشته شدند. چهار سرباز دیگر در همان حادثه زخمی شدند که جراحات یکی سنگین است.

ایشان به نام-های گروهبان آدی دنان، ۲۰ ساله از یاوان؛ گروهبان ستاد هالل سلیمان، ۲۰ ساله از دیمونا؛ گروهبان ستاد اریز میشکلوفسکی، ۲۰ ساله از اورانیت؛ گروهبان ستاد آدی لئون، ۲۰ ساله از نیلی؛ درجه-دار ایدو اوادیا، ۱۹ ساله، از تل آویو؛ درجه-دار لئور سیمینویچ، ۱۹ ساله از هرتصلیه؛ و گروهبان ستاد روئی داوی، ۲۰ ساله از اورشلیم معرفی شدند.

دو سرباز دیگر نیز به نام-های ستوان آریل ریش، ۲۴ ساله از اورشلیم، و درجه-دار عاصف لوگر، ۲۱ ساله از یاگور، گردان ۷۷ تیپ زرهی هفتم هنگامیکه تانک ایشان از روی ابزار منفجر عبور کرد، کشته شدند. دو سرباز دیگر در همین حادثه به شدت زخمی شدند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفت یک سرباز از گردان روتم گیواتی، در حادثه-ای جداگانه در نوار غزه حین درگیری با تروریست-ها به شدت زخمی شد.

اعضای خانواده و مقامات محلی همچنین از اعلام کردند ستوان پدیاخ مارک، ۲۲ ساله، و گروهبان ستاد روئی سارگوستی از شورای ناحیهٔ رمت هانیگف، حین نبرد کشته شدند. نیروهای دفاعی که معمولاً تا اطلاع همهٔ‌ اعضای خانواده صبر می-کند، هنوز تلفات را تصدیق نکرده است.

مارک، از شهرک اوتنیل در کرانهٔ باختری، پسر خاخام مایکل مارک بود که در تیراندازی تروریستی ۲۰۱۶ در کرانه باختری کشته شد. مارک در آن حمله دچار جراحات سطحی شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-says-9-soldiers-killed-battling-hamas-deep-inside-gaza-as-military-toll-mounts/

اطلاعات بیشتر در مورد