اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۹

جستجو

در مواجهه افزایش تنش با لبنان اسرائيل به دفاع از دکل گاز دریایی سوگند یاد کرد

روز چهارشنبه با خیزی تنش ها میان اورشلیم و بیروت، اسرائیل تأکید ورزید دکل جدید گاز طبیعی دریایی این کشور در دریای مدیترانه، در ناحیه ای که محل مناقشه با لبنان است گاز استخراج نخواهد کرد، و برای حل مسأله خواهان ازسرگیری مذاکرات شد.

تصویر تزئینی: کمپانی «انرژیان» حین کار در میدان نفتی کاریش در آبهای اسرائيل، سال ۲۰۲۰. 
(Screenshot via YouTube)
تصویر تزئینی: کمپانی «انرژیان» حین کار در میدان نفتی کاریش در آبهای اسرائيل، سال ۲۰۲۰. (Screenshot via YouTube)

بیانیه مشترک وزرای خارجه، دفاع، و انرژی تأکید شد تأسیسات میدان نفت کاریش در قلمرو آبی اسرائیل واقع است؛ از لبنان خواست روند مذاکره را تسریع کند تا مسأله حل شود.

روز چهارشنبه با خیزی تنش ها میان اورشلیم و بیروت، اسرائیل تأکید ورزید دکل جدید گاز طبیعی دریایی این کشور در دریای مدیترانه، در ناحیه ای که محل مناقشه با لبنان است گاز استخراج نخواهد کرد، و برای حل مسأله خواهان ازسرگیری مذاکرات شد.

بنی گانتز وزیر دفاع نیز در بیانیه ای مشترک با یائیر لپید وزیر خارجه، کارین الحرار وزیر انرژی هشدار داد که اسرائیل حق دفاع از زیرساخت های استراتژیک خود دارد و برای همین امر نیز آماده شده است.

لبنان و اسرائیل که روابط دیپلماتیک ندارند، و کشورهای متخاصم محسوب می شوند، نزدیک به دو سال است برای حل مناقشهٔ مرزی به مذاکرات غیرمستقیم به میانجیگری ایالات متحده مشغول هستند.

سکوی جدید حفاری روز یکشنبه به سایت کاریش وارد شد. اسرائیل می گوید این ناحیه بخشی از محدودهٔ اقتصادی انحصاری اسرائیل است که مورد تأیید سازمان ملل نیز هست. از سوی دیگر، بیروت اصرار دارد این نقطه در ناحیهٔ مورد مناقشه واقع شده است. قرار است دکل جدید اسرائیل در چند ماه آینده بکار بیفتد.

سه وزیر فوق در بیانیهٔ مشترک خود نوشتند: «دکل کاریش سرمایهٔ استراتژیک کشور اسرائیل است و برای استخراج از منابع انرژی و گاز طبیعی در محدودهٔ اقتصادی اسرائيل و پیشبرد اقتصادی اسرائیل بکار گرفته خواهد شد.»

«دکل با لنگر در قلمرو اسرائیل قرار داده شده که چندین کیلومتر جنوب ناحیه ای است که مذاکرات میان دولت اسرائيل و جمهوری لبنان با میانجیگری ایالات متحده بر سر آن همچنان در جریان است. این دکل از ناحیهٔ مورد مناقشه گاز استخراج نخواهد کرد.»


تصویر: از چپ به راست: بنی گانتز وزیر دفاع؛ یائیر لپید وزیر خارجه، و نفتالی بنت نخست وزیر در کنست، اورشلیم، ۶ ژوئن ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

سه وزیر کابینه در بیانیه خود نوشتند «از جمهوری لبنان می خواهیم مذاکرات مرزی دریایی را تسریع کند» و افزودند که حل این مسأله به سود اقتصاد لبنان و شهروندان آن کشور نیز خواهد بود.

در بیانیه گفته شد «کشور اسرائیل در راستای حقوق حقهٔ خود، محافظت از سرمایه های استراتژیک خود را در اولویت قرار داده، آمادهٔ دفاع از سرمایه های خود و حفظ امنیت زیرساخت های خود است.»

مناقشهٔ مذکور که سالها به طول انجامیده، هفتهٔ گذشته به علت نصب تأسیسات کاریش بار دیگر دچار تنشج شد. بیروت با عصبانیت عکس العمل نشان داد و گروه تروریستی حزب الله لبنان تهدیداتی صادر کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-vows-to-defend-offshore-gas-rig-amid-escalating-tensions-with-lebanon/

اطلاعات بیشتر در مورد